Bài viết mới
Home / Uncategorized / Tháng Mười Hai – 2022

Tháng Mười Hai – 2022

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận. Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát  triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và không ngừng tìm được những phương thế mới dẫn đến sự hợp tác quốc tế.

01 Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6 ; Mt 7,21.24-27. Tm  08
02 Thứ Sáu đầu tháng. Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31. Tm  09

LƯU Ý: Luật giữ chay và kiêng thịt

– Luật buộc giữ chay và kiêng thịt ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh (GL 1251).

– Luật chung buộc kiêng thịt các ngày thứ Sáu quanh năm (GL 1253).

Để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu quanh năm, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích… (HĐGMVN, tháng 4-1991).

03 Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MC. Bn mng các x truyn giáo. L kính. (AC 59,8c). 1 Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20. Tr  10

LƯU Ý:

– Lễ chiều:

  1. Các chiều thứ Bảy và lễ trọng buộc, nếu có giáo dân tham dự thì cử hành thánh lễ Chúa nhật.
  2. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc (x. Những điều cần biết trước, III, trang 7; X, 1, trang 16).
04 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh Tuần II. Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Nhã Lộng chầu Thánh Thể.

Tm  11

 GIÁO HUẤN SỐ 2

CÁC TRUYỀN THỐNG PHỤNG VỤ VÀ TÍNH CÔNG GIÁO CỦA HỘI THÁNH (tt)

Các truyền thống phụng vụ khác nhau đã được khai sinh vì chính sứ vụ của Hội Thánh. Các Giáo Hội trong cùng một khu vực địa dư và văn hóa đã cử hành mầu nhiệm Đức Kitô bằng những cách diễn tả đặc biệt, đặc trưng về văn hoá: trong việc lưu truyền “kho tàng Đức Tin”, trong các biểu tượng phụng vụ, trong việc tổ chức hiệp thông huynh đệ, trong sự hiểu biết thần học về các mầu nhiệm và trong các điển hình của sự thánh thiện. Như vậy, nhờ đời sống phụng vụ của từng Giáo Hội, Đức Kitô, Đấng là Ánh Sáng và Ơn Cứu Độ cho muôn dân, được biểu lộ cho dân tộc và nền văn hóa mà Hội Thánh được sai đến và đã bén rễ vào đó. Hội Thánh có đặc tính Công giáo: Hội Thánh có thể hội nhập vào sự duy nhất của mình tất cả những sự phong phú đích thực của các nền văn hóa, sau khi đã thanh tẩy chúng.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1202).

05 Thứ Hai. Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26. Tm  12
06 Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục.
Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, tử đạo † 1861. Is 40,1-11 ; Mt 18,12-14.
Tm  13
07 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30.
Tr  14 
08 Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38. Tr  15

LƯU Ý:

– Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ, lễ cầu cho hàng xứ): Theo luật chung, đó là lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận (GL 388), và linh mục chính xứ, quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ (GL 534,1. x. Những điều cần biết trước, II, trang 6).

09 Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô. Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.   Tm  16
10 Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13. Tm  17
11 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Is 35,1-6a,10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).

Bạch Xa chầu Thánh Thể.

Tm  18

GIÁO HUẤN SỐ 3

CÁC TRUYỀN THỐNG PHỤNG VỤ VÀ TÍNH CÔNG GIÁO CỦA HỘI THÁNH (tt)

Các truyền thống phụng vụ, hoặc các nghi lễ, ngày nay đang được sử dụng trong Hội Thánh là nghi lễ La tinh (chủ yếu là nghi lễ Rôma, nhưng cũng có các nghi lễ của một số Giáo Hội địa phương như nghi lễ thánh Ambrôsiô, hoặc nghi lễ của một số dòng tu), và các nghi lễ Byzantinô, Alexandrinô hoặc Copticô, Syriacô, Armêniô, Marônita và Chalđêô. “Trung thành vâng theo truyền thống, thánh Công đồng tuyên bố rằng Mẹ Hội Thánh coi tất cả các nghi lễ đã được chính thức công nhận đều bình đẳng trên pháp lý và được tôn trọng như nhau, lại muốn các nghi lễ ấy được duy trì trong tương lai và được cổ võ bằng mọi cách”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số1203).

12 Thứ Hai. Đức Mẹ Guađalupê. Thánh Simon Phan Đắc Hòa, y sĩ, tử đạo 1840. Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27. Tm  19
13 Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Xp 3,1-2. 9-13 ; Mt 21,28-32. Đ  20
14 Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 45,6b-8.18.21b-25 ; Lc 7,19-23. Tr  21
15 Thứ Năm. Is 54,1-10 ; Lc 7,24-30. Tm  22
16 Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8 ; Ga 5,33-36. Tm  23
17 Thứ Bảy. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.    Tm  24

LƯU Ý:

       Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng vậy.

       Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:      

  1. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
  2. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
  3. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

       1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ

  1. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc các bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
  2. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

      2) Thánh lễ

            Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

18 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh Vịnh Tuần IV. Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24. (Không cử hành lễ thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ; thánh Phêrô Trương Văn Đường và thánh Phêrô Vũ Văn Truật, thầy giảng, tử đạo † 1838).

Hòa Loan chầu Thánh Thể.

Tm  25

GIÁO HUẤN SỐ 4

PHỤNG VỤ VÀ CÁC NỀN VĂN HÓA

Vì vậy việc cử hành phụng vụ phải phù hợp với tinh thần và văn hóa của các dân tộc khác nhau. Để mầu nhiệm của Đức Kitô được loan báo “cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa” (Rm 16,26), thì mầu nhiệm đó phải được loan báo, cử hành và sống trong tất cả các nền văn hóa, sao cho mầu nhiệm Đức Kitô không xoá bỏ, nhưng cứu chuộc và kiện toàn các nền văn hoá đó. Đông đảo các con cái Thiên Chúa cùng với nền văn hoá nhân loại riêng của họ và nhờ nền văn hoá đó, một nền văn hoá đã được Đức Kitô đón nhận và biến đổi, đã đến với Chúa Cha, để tôn vinh Ngài trong một Thần Khí duy nhất.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1204).

19 Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thầy giảng; thánh Đaminh Bùi Văn Úy, thầy giảng; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, giáo dân; thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân; thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, giáo dân, tử đạo1839. Lễ Nhớ (Đ). (x. Lưu ý ngày 17-12). Tm  26
20 Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.  Tm  27
21 Thứ Tư. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45. (Không cử hành lễ: Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, linh mục, tử đạo 1839. Lễ nhớ. (Đ). Thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục, tử đạo † 1839). (x. Lưu ý ngày 17-12). Tm  28
22 Thứ Năm. 1 Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56. Tm  29
23 Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục. MI 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66. Tm  01

-12

24 Thứ Bảy. Sáng: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79. Tm  02

 MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: Đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

24 Thứ Bảy. Chiu: L VNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25). Tr  02

LƯU Ý:

Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

25 CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. L trng vi tun bát nht. L cu cho giáo dân (L h). Buc dự lễ và nghỉ việc.

L đêm: Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.

L rng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.

L ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Vì lý do mc v, có th tu nghi thay đi các bài đc trên t thánh l này sang thánh l kia. Không được c hành thánh l an táng.

Đạo Ngạn + Đức Mẹ Hiệp Nhất Đạo Ngạn chầu Thánh Thể.

Tr  03

LƯU Ý:

– Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).

Buộc dự lễ và nghỉ việc (x. Những điều cần biết trước. X, 1, trang 16).

 

GIÁO HUẤN SỐ 5

PHỤNG VỤ VÀ CÁC NỀN VĂN HÓA (tt)

“Phải lưu ý rằng trong phụng vụ, nhất là trong phụng vụ các bí tích, có một phần bất biến, vì do Chúa thiết lập, mà Hội Thánh là người canh giữ, và những phần có thể thay đổi, mà Hội Thánh có quyền, và đôi khi có bổn phận thích nghi với các nền văn hóa của các dân tộc mới đón nhận Tin Mừng”.

“Sự đa dạng của phụng vụ có thể là nguồn mạch của sự phong phú, nhưng cũng có thể gây ra những căng thẳng, những hiểu lầm lẫn nhau và thậm chí những vụ ly giáo. Trong lãnh vực này, hiển nhiên là sự đa dạng không được làm tổn thương sự hợp nhất, và sự đa dạng đó chỉ có thể được diễn tả nhờ lòng trung thành đối với đức tin chung, đối với các dấu chỉ bí tích mà Hội Thánh đã nhận từ Đức Kitô, và đối với sự hiệp thông phẩm trật. Sự thích nghi với các nền văn hóa đòi phải hối cải nội tâm, và nếu cần, phải đoạn tuyệt với những thói quen lâu đời không phù hợp với đức tin công giáo”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1205-1206).

26 Thứ Hai. NGÀY THỨ II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, T ĐO TIÊN KHI. L kính. Cv 6,8-10 ; 7,54-60 ; Mt 10,17-22. Đ  04
27 Thứ Ba. NGÀY THỨ III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4 ; Ga 20,2-8. Tr  05
28 Thứ Tư. NGÀY THỨ IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1 Ga 1,5–2,2 ; Mt 2,13-18. Đ  06
29 Thứ Năm. NGÀY THỨ V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 1 Ga 2,3-11 ; Lc 2,22-35. Tr  07
30 Thứ Sáu. NGÀY THỨ VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,2-6.12-14 ; Cl 3,12-21 ; Mt 2,13-15.19-23. Tr  08
31 Thứ Bảy. NGÀY THỨ VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1 Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18.   Tr  09

 HẾT NĂM DƯƠNG LỊCH 2022

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tháng Chín – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội: Xin cho …