Home / Ban mục vụ / Phụng tự / Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 30 thường niên năm C

About admingdbn

Check Also

Trung Lai gói trọn hai niềm vui trọng đại

Vào lúc 8 giờ 30, ngày 05/09/2022, tại Giáo xứ Trung Lai, Đức cha Cosma …