Home / Giáo hội hoàn cầu / Văn phòng truyền thông FABC: Mẫu học hỏi sứ điệp truyền thông

Văn phòng truyền thông FABC: Mẫu học hỏi sứ điệp truyền thông

FABC – OSC / WHĐ

WHĐ (26.5.2022) —  Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội đồng Giám mục Á châu) đã thực hiện và phổ biến một file powerpoint nhằm giúp học hỏi về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 56 với nội dung như sau:

Nguồn: hdgmvietnam.com

About admingdbn

Check Also

ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước: “Người hoạt động truyền thông phải có tâm”

  ĐGM GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC: “NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHẢI CÓ TÂM” Truyền …