Home / Tin Giáo phận (page 166)

Tin Giáo phận

Gx. Thái Nguyên: Chầu Thánh thể

“Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ một tấm Bánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất …

Read More »