Home / Tin Giáo phận / Thánh lễ Làm Phép Dầu (Lễ Truyền Dầu)

Thánh lễ Làm Phép Dầu (Lễ Truyền Dầu)

Sáng ngày thứ ba Tuần Thánh (30/3), đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ. cử hành thánh lễ Làm Phép Dầu tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.

Đoàn kim nhạc giáo xứ chính tòa Bắc Ninh, giáo xứ Nam Viên và giáo xứ Ngô Khê phục vụ thánh lễ

Ca đoàn nhà thờ chính tòa Bắc Ninh phục vụ thánh lễ

Rước đoàn đồng tế vào nhà thờ chính tòa từ sảnh chính tòa giám mục, đi đầu là chống chiêng, bình hương, thánh giá nên cao, các thầy phó tế rước những bình dầu ôliu, các linh mục đồng tế và cuối cùng là đức cha chủ tế.

 

Hơn 100 cha trong đoàn đồng tế cùng với đức giám mục chủ tế  tiến vào nhà thờ trong sự trang nghiêm của cộng đoàn dân Chúa.

Cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa trong sách Isaia và sách Khải Huyền của thánh Gioan Tông Đồ

Thầy phó tế rước sách Phúc Ân và công bố Tin Mừng theo thánh Luca

Đức cha chủ tế chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ

Các cha  lặp lại lời tuyên hứa Đức giám mục trong thánh lễ chịu chức linh mục

Đức cha làm phép dầu dự tòng (O.S) và  dầu bệnh nhân (O.I) 

Đức cha pha dầu thơm vào bình dầu ôliu  để làm phép dầu thánh (S.C)

Sau thánh lễ, đoàn đồng tế rước 3 loại dầu đã được làm phép về tòa giám mục. Dầu đã làm phép được phân phát về  các xứ họ để cứ hành bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức và cung hiến nhà thờ.

Cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn đại diện linh mục đoàn cám ơn đức cha và cộng đoàn

Lễ Làm Phép Dầu được cử hành một năm chỉ một lần do Đức giám mục chủ tế.

Xương Giang

 

About admingdbn

Check Also

Vài nét gợi ý để hướng tới một Giáo hội hiệp hành

VÀI NÉT GỢI Ý ĐỂ HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH Vào Chúa nhật …