Home / Suy niệm (page 9)

Suy niệm

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 17 mùa thường niên năm B

CHÚA BAN NHIỀU ĐIỀU THIẾT YẾU Khi bị giãn cách, cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19, thì mọi người phải chịu nhiều hạn chế đi lại sinh hoạt, chỉ còn giữ lại những điều thiết yếu: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, lương thực, thực phẩm thiết yếu. Thiết yếu …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 thường niên năm B

Loan báo Tin Mừng: Sứ mạng 5C Phòng chống dịch bệnh Covid-19, mọi người cần thực hiện 5K. Đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu bảo môn đệ phải thực hiện sứ mạng 5C: Cộng tác, Chính Chúa, Cải đổi, Chữa lành, Can đảm. Cộng tác.Chúa sai các môn đệ đi …

Read More »

“Ra khỏi” để “đi tới”

“RA KHỎI” ĐỂ “ĐI TỚI” Đức tin thúc đẩy chúng ta liên tục “ra khỏi chính mình” để đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào trong lịch sử: một sự hiện diện trao ban sự sống và ơn cứu độ đã mở ra cho chúng ta một tương lai …

Read More »

Suy niệm Tin mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa

MÌNH MÁU CHÚA: THẦN LƯƠNG NUÔI DƯỠNG Trong đời, chúng ta nhiều lần mời nhau ăn uống. Cùng nhau ăn uống không chỉ để sống, mà hơn nữa để bày tỏ tình cảm quý mến dành cho nhau. Kinh nghiệm này giúp ta hiểu hơn ý nghĩa Lễ Mình Máu …

Read More »

Suy niệm Tin mừng lễ Đức Mẹ Thăm Viếng

MẸ THĂM VIẾNG: COVID THÌ VUI THẾ NÀO? Phụng vụ bảo lễ Mẹ Thăm Viếng là lễ tràn ngập niềm vui. Nhưng Covid bùng phát mạnh làm mất cả vui. Dâng hoa chả được dâng. Muốn thăm viếng nhau cũng không được vì đang thực hiện Chỉ thị 16 nhà nào ở …

Read More »