Home / Suy niệm (page 8)

Suy niệm

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 17 mùa thường niên năm B

CHÚA BAN NHIỀU ĐIỀU THIẾT YẾU Khi bị giãn cách, cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19, thì mọi người phải chịu nhiều hạn chế đi lại sinh hoạt, chỉ còn giữ lại những điều thiết yếu: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, lương thực, thực phẩm thiết yếu. Thiết yếu …

Read More »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 thường niên năm B

Loan báo Tin Mừng: Sứ mạng 5C Phòng chống dịch bệnh Covid-19, mọi người cần thực hiện 5K. Đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu bảo môn đệ phải thực hiện sứ mạng 5C: Cộng tác, Chính Chúa, Cải đổi, Chữa lành, Can đảm. Cộng tác.Chúa sai các môn đệ đi …

Read More »

“Ra khỏi” để “đi tới”

“RA KHỎI” ĐỂ “ĐI TỚI” Đức tin thúc đẩy chúng ta liên tục “ra khỏi chính mình” để đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào trong lịch sử: một sự hiện diện trao ban sự sống và ơn cứu độ đã mở ra cho chúng ta một tương lai …

Read More »