Home / Thông báo / Giáo phận / Chương trình tổng quát mừng Chúa Giáng sinh 2013 tại Tòa giám mục Bắc Ninh

Chương trình tổng quát mừng Chúa Giáng sinh 2013 tại Tòa giám mục Bắc Ninh

 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2013

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

Chủ Đề

NGÔI LỜI GIÁNG TRẦN – TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

 

NGÀY 23.12.2013

HÁT THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Ø  19g00: Thánh lễ cầu nguyện cho đêm hát thánh ca tại Nhà Thờ Chính Tòa do Đức Cha Giáo Phận chủ sự.

Ø  20g00: Khai mạc đêm hát Thánh Ca.

 

NGÀY 24.12.2013

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

PHẦN I: KHỞI ĐỘNG

Ø  Từ 18g30 – 19g30: Trình chiếu phim: Tin Mừng Trên Rẻo Cao 2; Các hình ảnh Giáng Sinh những năm qua.  

Ø  19g30 – 19g45:  Ổn định

PHẦN II: DIỄN NGUYỄN “ĐỂ CHÚA ĐẾN – HANG BELEM”

Ø  19g45: Khai mạc chương trình mừng Chúa Giáng Sinh

PHẦN III: THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Ø  20g30: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

PHẦN IV: HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 

NGÀY 25.12.2013

Ø  6g00: Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh

Ø  19g45:  Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh

About admingdbn

Check Also

Video lễ truyền chức phó tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *