Giáo xứ Chính Toà đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIX diễn ra tại Giáo Phận Bắc Ninh. Thánh Giá - linh hồn của đại hội đã đi qua khắp cung đường, Giáo họ, Giáo xứ nơi mảnh đất Quan họ Bắc Ninh. Ngày 16/11/2023 vừa qua, Thánh Giá đã dừng chân tại “nhà thờ Mẹ” của Giáo Phận, nhà thờ Giáo xứ Chính Toà Bắc Ninh.