Home / Thông báo / Giáo phận / Gx. Thường Lệ: Thiệp mời Thánh lễ tạ ơn

About admingdbn

Check Also

Thông báo và lưu ý mục vụ trong mùa dịch cúm virus corona

Thông báo và lưu ý mục vụ mùa virus corona (pdf) Vp. TGM Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *