Home / Uncategorized / Kinh dọn mình dâng lễ

Kinh dọn mình dâng lễ

KINH DỌN MÌNH DÂNG LỄ

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa

Đến cùng Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con[1].

Lạy Cha, nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Giêsu Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa[2]. Xin giúp con và cả cộng đoàn nâng tâm hồn lên[3] đón nhận Lời Hằng Sống và Mình Máu Đức Kitô, nhờ đó mỗi ngày chúng con vươn tới Đức Kitô[4], để cả đời sống, mọi cố gắng, hy sinh, vui buồn của chúng con nên một với lễ dâng trên Thánh Giá và trên bàn thờ. Xin cho chúng con nên như cành nho gắn liền với thân cây[5], như hạt lúa được gieo xuống đất[6] để cùng với cả Hội Thánh trổ sinh hoa trái tình thương và sự sống[7]. Xin Cha chúc lành cho chúng con và toàn thế giới. Amen.

 [1] Tv 42/43,4

[2] Dt  9,14

[3] Tv 24/25,1; 85/85,4

[4] Ep 4,15

[5] Ga 15,5

[6] Ga 12,24

[7] G 10,12

About admingdbn

Check Also

Ban hành giáo Xuân Hòa tuyên hứa và trao bằng mãn nhiệm

“Trên đường phụng sự Phúc Âm, Toàn ban hành giáo quyết tâm thực hành: Nêu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.