Home / Giáo hội Việt nam / Minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học đại chủng viện và truyền chức linh mục

Minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học đại chủng viện và truyền chức linh mục

Bieutuong net ve mau

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

TP. BẮC NINH – VIỆT NAM

Tel:+84 (241) 382 1438

Fax:+84 (241) 382 4843

Email: vptgmbn@gmail.com

 

 

 

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

MINH ĐỊNH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ HỘI

Về việc chủng sinh nhập học đại chủng viện và truyền chức linh mục

 

Kính gửi đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam,

Đồng kính gửi quí Đức Cha trong Hội đồng Giám Mục Việt Nam,

Kính thưa quí Đức Cha, chiều thứ Năm, ngày 20.03.2014, với tư cách là Tổng thư kí Hội đồng Giám mục Việt Nam, con đã đến Ban Tôn giáo Chính phủ gặp gỡ và trao đổi với Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo về một số vấn đề liên quan tới tôn giáo.

Cùng đi với con có cha Thư kí giáo tỉnh Hà Nội và cha Thư kí Tòa Giám mục Bắc Ninh. Về phía Ban Tôn giáo Chính phủ, có ông Nguyễn Khắc Huy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo, bà Vụ phó và một số cán bộ chuyên viên của Ban.

Cuộc trao đổi thân tình và cởi mở. Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra nhấn mạnh các qui định và việc quản lí tôn giáo tại các địa phương phải phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời ông đã giải thích rõ những quy định Pháp luật về hoạt động tôn giáo căn cứ trên các văn bản pháp luật sau:

         Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

         Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

         Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Căn cứ vào các văn bản nói trên và nội dung giải thích của ông Vụ trưởng, con minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học đại chủng viện và truyền chức linh mục như sau:

1.      Chủng sinh nhập học đại chủng viện

Chủng sinh không phải thực hiện bất cứ thủ tục hành chính xã hội nào ngoài những giấy tờ đại chủng viện yêu cầu. Các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của đại chủng viện. Như các sinh viên khác, chủng sinh có quyền tự do theo học tại đại chủng viện miễncó năng lực hành vi dân sự đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Căn cứ pháp lí dựa trên Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, điều15 qui định: 

1. Trước khi tuyển sinh, Ban lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm gửi bản thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đến cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trung ương…

2. Công dân Việt Nam theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

2.      Truyền chức linh mục

Việc truyền chức linh mục hoàn toàn thuộc quyền tự do của các Giám Mục, miễn là theo đúng Giáo luật. Các Tòa Giám mục hay Dòng tu chỉ cần gửi bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đã được truyền chức linh mục cư trú để được chính thức hoạt động tôn giáo theo luật định. Bản đăng kí theo mẫu tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV.

Căn cứ pháp lí dựa trên Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, điều 22 qui định: 

1. Việc phong chức, phong phẩm… trong tôn giáo được thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Ðiều này…

2. Người được phong chức… phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được Nhà nước thừa nhận:

a)Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt; -b)Có tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc; -c)Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

…4. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký về người được phong chức… với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, điều19 qui định: 

…2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này [như phong chức linh mục – NV], tổ chức tôn giáo thực hiện phong chức… có trách nhiệm gửi bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó cư trú và hoạt động tôn giáo.

3. Bản đăng ký của tổ chức tôn giáo nêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

4. Thời hạn trả lời: …b) Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ, đối với trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có ý kiến khác thì người được phong chức… được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký.

Con xin kính gửi Đức Cha Chủ tịch và quí Đức Cha trong Hội đồng Giám Mục bản minh định trên để nắm rõ thủ tục hành chính xã hội và thống nhất thực hiện, nhằm góp phần thi thành chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của Nhà nước.

 

Hiệp thông trong Chúa Kitô,

Tổng thư kí Hội đồng Giám Mục Việt Nam


 +Cosma Hoàng Văn Đạt 

Giám mục Bắc Ninh

MinhDinhThuTuc_p1 MinhDinhThuTuc_p2

About admingdbn

Check Also

Thành lập đội bóng FC Clergy – Bắc Ninh

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2022 tại sân bóng của Nhà Thánh Phêrô Nguyễn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.