Home / Phụng vụ

Phụng vụ

Giải đáp phụng vụ lễ Giáng sinh năm nay (2023)

Lễ Giáng Sinh năm nay là một trường hợp đặc biệt vì lễ Vọng Giáng sinh và lễ Đêm Giáng sinh rơi vào Chúa nhật thứ IV mùa Vọng (24/12/2023), trong khi chính ngày Giáng sinh rơi vào thứ Hai 25/12/2023. Như vậy sẽ có 2 ngày lễ buộc, tức lễ Chúa nhật và lễ Giáng sinh, trùng ngày nhau (24/12) và ngay sát nhau (24-25/12): lễ Vọng Giáng sinh cũng như lễ Đêm Giáng sinh chồng lấn vào ngày Chúa nhật thứ IV mùa Vọng (24/12). Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng giới thiệu giải đáp của cha Giuse Phạm Đình Ái, SSS, về phụng vụ lễ Giáng Sinh nay: GIẢI THÍCH Căn cứ vào: (1) “Bảng Ghi Ngày Phụng Vụ” (trong “Quy Luật Phổ Quát Về Năm Phụng Vụ Và Niên Lịch”, số 59), trong đó xác định rằng lễ Giáng sinh ở bậc cao hơn Chúa nhật mùa Vọng; (2) Bộ Giáo Luật: “Ai tham dự Thánh lễ, cử hành theo lễ nghi Công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ” (số 1248§1), chúng ta hiểu như sau: 1/ Phụng vụ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng sẽ kéo dài từ buổi chiều ngày thứ Bảy 23/12/2023 cho đến buổi chiều ngày Chúa nhật 24/12/2023 và trước Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Trong khi đó, phụng vụ lễ Giáng sinh sẽ bao gồm ngày Chúa nhật 24/12/2023 (từ buổi chiều) và cả ngày thứ Hai 25/12/2023. Cụ thể là: - Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12: từ ban chiều, cử hành Thánh lễ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng; - Chúa nhật, ngày 24 tháng 12: a/ cử hành các Thánh lễ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng cho tới trước Thánh lễ Vọng Giáng Sinh; b/ từ chiều tối của Chúa nhật này, cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh khoảng sau 4 giờ chiều (không luôn luôn được cử hành), và rồi Thánh lễ Đêm Giáng sinh vào tối muộn; - Thứ Hai, ngày 25 tháng 12: cử hành Thánh lễ Giáng sinh Rạng đông và Thánh lễ Giáng sinh Ban ngày. 2/ Vì có 2 ngày lễ buộc (lễ Chúa nhật và lễ Giáng sinh) nên các tín hữu không thể chu toàn luật buộc nếu như chỉ tham dự một Thánh lễ Giáng sinh vào ngày Chúa nhật 24/12/2023, nghĩa là một Thánh lễ không thể thực hiện hai nghĩa vụ, hay một cử hành không thể hoàn thành hai sự ràng buộc. Để chu toàn hai nghĩa vụ riêng biệt này, tín hữu buộc phải tham dự cả 2 Thánh lễ, tức lễ [buộc] Chúa nhật và lễ [buộc] Giáng Sinh. Như vậy, sau khi đã tham dự lễ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng vào chiều thứ Bảy (23/12) hoặc vào chính ngày Chúa nhật (24/12), các tín hữu buộc phải tham dự thêm một Thánh lễ Giáng sinh nữa (24-25/12). Tất nhiên, nghĩa vụ duy nhất của tín hữu là tham dự 2 Thánh lễ, chứ không nhất thiết phải tham dự một Thánh lễ Chúa nhật với các Bài đọc và Bài lễ của Chúa nhật thứ IV mùa Vọng, và tham dự Thánh lễ thứ hai là lễ Giáng sinh với các Bài đọc và Bài lễ của lễ Trọng Giáng sinh (mặc dù điều này là lý tưởng). Ví dụ, tín hữu vẫn có thể chu toàn cả 2 lễ buộc khi tham dự Thánh lễ đầu tiên vào chiều Chúa nhật 24/12 nhằm chu toàn bổn phận giữ ngày Chúa nhật [thứ IV mùa Vọng] (cho dù vào buổi chiều này, họ tham dự vào ngay thời điểm giáo xứ cử hành Thánh lễ Vọng Giáng sinh) và rồi phải tham dự thêm một Thánh lễ Giáng sinh nữa (lễ Đêm/lễ Rạng đông/lễ Ban ngày) để chu toàn nghĩa vụ của lễ buộc Giáng sinh. KẾT LUẬN THỰC HÀNH 1/ Phải tham dự vào một trong các Thánh lễ Chúa nhật [thứ IV mùa Vọng] diễn ra từ chiều thứ Bảy 23/12/2023 cho đến chiều Chúa nhật 24/12/2024; 2/ Phải tham dự thêm nữa vào một trong các Thánh lễ Giáng sinh (Vọng/Đêm/Rạng đông/Ban ngày) diễn ra từ chiều Chúa nhật 24/12/2023 cho đến hết ngày thứ Hai 25/12/2023. Nguồn: WHĐ

Cử hành Thánh Thể: Bài 9 - Kinh lạy Chúa, xin thương xót chúng con (kyrie)

WHĐ (04.12.2023) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.   BÀI 9: KINH LẠY CHÚA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON (KYRIE) I/ VĂN KIỆN Sau nghi thức sám hối, là luôn luôn đến kinh ‘Lạy Chúa, xin thương xót’, trừ khi đã dùng kinh này trong nghi thức sám hối. Vì là bài hát giáo dân dùng để tung hô Chúa và kêu cầu lòng thương xót của Người, bài này thường được mọi người hát, nghĩa là dân chúng, ca đoàn hay xướng ca viên, đều góp phần vào đó. Thường mỗi lời tung hô được hát hai lần, nhưng vì đặc tính của các ngôn ngữ khác nhau, vì nghệ thuật âm nhạc, hay vì hoàn cảnh, cũng có thể hát nhiều lần. Khi kinh ‘Lạy Chúa, xin thương xót’ được dùng như là phần của nghi thức thống hối, thì trước nó có những câu tung hô riêng (QCSL số 52). II/ LỊCH SỬ “Lạy Chúa! Xin thương xót” (Kyrie eleison) là lời tung hô được dịch từ tiếng Hy Lạp (trong Bản Bảy Mươi), và là kiểu nói Kinh Thánh đã được sử dụng nhiều lần cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước (Tv 4,2; 6,3; 9,14; 40, 5.11; Mt 9,27; 15,22; 17,14; 20, 30-31; Mc 10,47; Lc 16,24; 17,13 v.v.). Đối với Kitô giáo, đây là một trong những lời kinh cổ xưa nhất xuất hiện trong phụng vụ hồi thế kỷ IV tại Syria và Palestin.[1] Ngay từ cuối thế kỷ IV, theo cuốn Nhật ký hành hương của Egeria (Aetheriae Peregrinatio), điệp khúc “Lạy Chúa! Xin thương xót” được lặp lại sau các triệt của một Thánh vịnh và đi kèm với cuộc rước.[2] Egeria mô tả rằng, tại Giêrusalem, khi thầy phó tế xướng các ý nguyện thì một số bé trai đứng và luôn luôn lặp lại điệp khúc “Kyrie eleison” (tiếng La tinh là “Domine! Misere!”) sau mỗi ý nguyện.[3] Kinh Kyrie cũng được đọc sau phần Phụng vụ Lời Chúa (tức là sau bài Phúc Âm và dẫn giải của chủ tế), trước khi giải tán cho anh chị em dự tòng ra về (Messe des catéchumènes) vì họ không được tham dự Thánh lễ tín hữu (Messe des fidèles). Rôma đã du nhập lời tung hô này từ Đông phương có lẽ từ thế kỷ V, và cũng như tại Đông phương, Kyrie thường được đọc sau những bài Sách Thánh. Đức Gelasio (492-496) đã thay thế Lời nguyện Chung vào lúc kết thúc Phụng vụ Lời Chúa bằng việc đọc kinh cầu (litania) theo kiểu Đông phương với những lời đáp Hy Lạp của kinh này.[4] Kyrie thường theo sau mỗi câu xướng mà vẫn còn được cất lên trong những cuộc rước phổ biến ở Constantinopoli.[5] Tại Gaul, Công đồng Vaison (529) xác nhận rằng hát Kyrie eleison là một thói quen đạo đức của Đông phương du nhập vào Rôma và nhiều nơi ở Tây phương cũng như nước Ý, Công đồng đòi hỏi lặp đi lặp lại Kyrie trong “Kinh Sáng, các Thánh lễ và Kinh Chiều.”[6] Đức Grêgôriô Cả (540-604) cho rằng chắc chắn phụng vụ Rôma chứa đựng một số hình thức của Kyrie vào thế kỷ V.[7] Trong triều đại của mình (590-604), ngài đã đặt Kyrie một cách chắc chắn ở vị trí bắt đầu Thánh lễ (trước Gloria) như thấy xuất hiện trong cuốn Ordo Romanus I (OR I:52) và được hát bởi các giáo sĩ hay ca đoàn (schola) cũng như bởi các tín hữu.[8] Sở dĩ Kyrie chiếm vị trí này vì nó liên hệ với các kinh cầu đọc khi đi rước, đáng chú ý là Kinh Cầu Các Thánh.[9] Mặt khác, do muốn rút ngắn Thánh lễ, cho nên vào một số ngày nào đó (ngày thường) sẽ bỏ đi Kinh Cầu Các Thánh và các ý nguyện cầu và chỉ giữ lại Kyrie được hát xen kẽ với Christe (vốn không được biết đến trong nghi lễ Gallican và Đông phương) rồi đi thẳng vào lời tổng nguyện (Collecta) luôn. Cách đọc này trở nên thông dụng trong nhiều giờ phụng vụ.[10] Thậm chí kinh cầu rút vắn này trở thành một luật lệ. Số lần đọc Kyrie và Christe thay đổi tùy vùng. Tại Tây phương, có lẽ từ thế kỷ VIII, sau mỗi câu xướng, giáo dân phải thưa lại 7 lần/ 5 lần/ 3 lần/ hoặc là 9 lần Kyrie eleison, chia làm 3 đợt, mỗi đợt 3 lần.[11] Điều này đã đặt nền tảng cho sự diễn dịch Ba Ngôi của lời tung hô: 3 lần cho Ngôi Cha, 3 lần cho Ngôi Con và 3 lần cho Ngôi Thánh Thần.[12]  Hiện nay, kinh Kyrie được thực hiện sau hành động thống hối (post actum paenitentialem). Đây là một bài thánh ca (cantus) thuộc về cộng đồng, không còn là bài hát của riêng ca đoàn như thời Trung cổ. Thường mỗi lời tung hô được hát hay đọc hai lần, nhưng vì đặc tính của các ngôn ngữ khác nhau, vì nghệ thuật âm nhạc, hay vì hoàn cảnh, cũng có thể lập lại nhiều lần. Khi kinh “Lạy Chúa, xin thương xót” được hát như là một thành phần của nghi thức thống hối, thì trước nó có những câu tung hô riêng (QCSL 52).  III/ Ý NGHĨA Căn cứ vào Nghi thức Thánh lễ, Kyrie rõ ràng không thuộc vào phần “Hành động thống hối.” Lịch sử của phụng vụ Rôma cho biết, kinh Kyrie sớm trở thành bài ca, một lời tung hô mừng vui hơn là cử chỉ kêu cầu ơn trợ giúp như thưở ban đầu. Tuy nhiên, khi dịch kinh này ra các thứ tiếng có vẻ như người ta lại hướng chiều về ý nghĩa cầu xin van lơn như trước kia.[13] Paul Turner kết luận rằng, trước kia và hiển nhiên là hiện nay, kinh Kyrie là “những lời tung hô Chúa Kitô và kêu cầu lòng thương xót của Người” (QCSL 52) hơn là kêu gọi sự tha thứ.[14] Trong các sách Tin Mừng, nhiều lời khấn van Kyrie eleison của những người khốn khổ rõ ràng hướng đến Đức Giêsu để xin Ngài chữa bệnh cho họ hay cho con cái họ: người mù ở Giêricô kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,48; Xc. Mt 9,27; 20,30-31); những người phong cùi kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (Lc 17,13); người phụ nữ Canaan (Mt 15,22) và người cha của đứa bé bị kinh phong (Mt 17,14) cũng kêu xin như vậy. Từ khi ấn định phải đọc 9 lần và chia thành 3 đợt nhằm tưởng nhớ chín ca đoàn ở trên trời,[15] người ta cho rằng Kyrie là lời tung hô dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa.[16] Tuy nhiên, có những điểm dựa sau đây để chúng ta kết luận: Kinh “Lạy Chúa, Xin thương xót chúng con” là lời tung hô dâng lên Chúa Kitô, quy về Chúa Kitô chứ không phải quy về Chúa Ba Ngôi: [i] Thứ  nhất, bản Kinh Thánh Bảy Mươi đã dùng từ Kyrios để dịch từ YHWH, tức ám chỉ thánh danh Thiên Chúa trong Cựu Ước nhưng khi dùng từ Kyrios trong các thư Rm 10,9/1Cr 12,3/Pl 2,11, thánh Phaolô lại áp dụng cho Chúa Kitô và thần tính của ngài; [ii] Thứ hai, cả 3 câu trong mẫu thống hối III đều hướng tới Chúa Kitô, luôn khấn nguyện Chúa Kitô chứ không phải khẩn cầu Chúa Ba Ngôi và được gọi là công thức ca ngợi phẩm tính Chúa Kitô.[17] IV/ ĐỀ NGHỊ MỤC VỤ - Đừng bao giờ hát kinh Thương xót, rồi chỉ đọc kinh Vinh danh.[18] - Vì kinh “Lạy Chúa, xin thương xót” vừa để kêu cầu lòng thương xót của Chúa vừa là bài tung hô Chúa phục sinh mà sự hiện diện của Ngài làm chúng ta phải nhảy mừng lên trước lòng từ bi hải hà từ nơi Ngài chảy tràn trên chúng ta (x. QCSL 52),[19] bởi vậy, chúng ta không nên hát Kyrie theo kiểu ảm đạm thê lương, ngay cả trong Thánh lễ an táng (x. PV 81). Điều này có nghĩa là, trong Thánh lễ an táng, không nhất nhất cứ phải hát Bộ lễ mồ/cầu hồn, chúng ta vẫn có thể chọn hát những Bộ lễ khác nữa mà đã được giáo quyền chuẩn nhận, chẳng hạn như bộ lễ Sêraphim hoặc Ca Lên Đi 2...[20]     [1] Paul Turner, At the Supper of the Lamb (Chicago: Liturgy Training Publications, 2011), 18; Le Gall, La Mess au fil de ses rites (Chambray: C.L.D, 1992), 30. [2] Diary of Egeria 24:5, trích lại trong Paul Turner, At the Supper of the Lamb, 18. [3] Nguyễn Thế Thủ, Phụng vụ Thánh Thể (Sài Gòn: ĐCV. Thánh Giuse, 2001), 49. [4] Lawrence J. Johnson, The Mystery of Faith: A Study of the Structural Elements of the Order of the Mass (Washington DC: FDLC, NE, 2003), 16. [5] John Baldovin, “History of the Latin Text and Rite”, trong A Commentary on the Order of Mass of the Roman Missal, ed. Edward Foley (Collegeville: The Liturgical Press, 2011), 121. [6] Canon 3, CCL 148A:79, trích lại trong Paul Turner, At the Supper of the Lamb, 18. [7] Trích lại trong John Baldovin, “History of the Latin Text and Rite”, 120.  [8] Le Gall, La Mess au fil de ses rites, 30. [9] PL 77:955-958, trích lại trong Paul Turner, At the Supper of the Lamb, 18. [10] Nguyễn Thế Thủ, Phụng vụ Thánh Thể, 49. [11] Lawrence J. Johnson, The Mystery of Faith, 16. [12] Johannes H. Emminghaus, The Eucharist: Essence, Form, Celebration (Collegeville: The Liturgical Press, 1997), 122. [13] J. Gélineau, Họp nhau Cử hành Phụng vụ, tập II (Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1992), 249. [14] Paul Turner, At the Supper of the Lamb, 19. [15] X. Jungmann, Missarum sollemnia, quyển II (Paris: Aubier, 1952), 88-103. [16] Nguyễn Thế Thủ, Phụng vụ Thánh Thể, 49. [17] X. Paul Turner, At the Supper of the Lamb, 18; James Martin, SJ, Celebrating Godd Liturgy (Chicago: Loyola Press, 2005), 13. [18] J. Leben, Để sống Phụng vụ (knhxb, knxb), 88. [19] X. Vincie, “The Mystagogical Implications,” trong A Commentary on the Order of Mass of the Roman Missal, ed. Foley Edward, 130. [20] X. Phạm Đình Ái, SSS, “Tinh thần của Nghi thức Thống hối trong Thánh lễ,” trong Nhìn lại một số Vấn đề Phụng vụ tại Việt Nam (1) (Hà Nội: Nxb. Tôn Giáo, 2016), 97-102.

Lịch Công giáo 2023-2024

LỊCH CÔNG GIÁO 2023-2024 Tháng Mười Hai – 2023 Tháng Giêng – 2024 Tháng Hai – 2024 Tháng Ba – 2024 Tháng Tư – 2024 Tháng Năm – 2024 Tháng Sáu – 2024 Tháng Bảy – 2024 Tháng Tám – 2024 Tháng Chín – 2024 Tháng Mười – 2024 Tháng Mười Một – 2024   ———————————————————– NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC  

Lịch tháng 6 - 2024

THÁNG SÁU Ý cầu nguyện: Cầu cho những người tị nạn: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người tị nạn, những người phải chạy trốn các cuộc chiến tranh hay sự nghèo đói, họ phải đối diện với những chuyến đi đầy nguy hiểm và bạo lực, được tìm thấy lòng hiếu khách cũng như những cơ hội mới về đời sống trong các quốc gia tiếp đón họ. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy. 01 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Giuse Phạm Quang Túc, giáo dân, tử đạo († 1862). Gđ 17.20b-25 ; Mc 11,27-33. Đ  25   -04      02 CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Các xứ họ rước kiệu Cung nghinh và Chầu Thánh Thể. Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26. [Không cử hành lễ thánh Đaminh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo († 1862)]. Chính toà Bắc Ninh chầu Thánh Thể.   Tr  26      GIÁO HUẤN SỐ 27 TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt) Muốn lãnh nhận bí tích Thêm Sức, người tín hữu tới tuổi khôn, phải tuyên xưng đức tin, đang trong tình trạng ân sủng, có ý muốn lãnh nhận bí tích, sẵn sàng đảm nhận vai trò môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô, trong cộng đoàn Hội Thánh cũng như trong các lãnh vực trần thế. Nghi thức chính yếu của bí tích Thêm Sức là xức dầu thánh trên trán người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy (Giáo Hội Ðông Phương còn xức dầu trên những phần khác của thân thể), cùng với việc thừa tác viên đặt tay và đọc: "Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần là ấn tín hồng ấn Thiên Chúa" (nghi lễ Latinh), hay "Ấn tín hồng ân là chính Chúa Thánh Thần" (Nghi lễ Byzantin). Khi bí tích Thêm Sức được cử hành tách khỏi bí tích Thánh Tẩy, chính việc lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi rửa tội, làm nổi bật mối liên hệ giữa hai bí tích này. Bí tích Thêm Sức được cử hành trong Thánh lễ, để nhấn mạnh tính thống nhất của các bí tích khai tâm Kitô giáo. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1319-1321). 03 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, giáo dân, tử đạo († 1862). 2 Pr 1,2-7 ; Mc 12,1-12. Đ  27 04 Thứ Ba. 2 Pr 3,12-15a.17-18 ; Mc 12,13-17. X  28 05 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục († 1840); thánh Đaminh Trần Văn Toại (Toái), ngư phủ; thánh Đaminh Nguyễn Văn Huyên (Huyện), ngư phủ, tử đạo († 1862). 2 Tm 1,1-3. 6-12 ; Mc 12,18-27. Đ  29 06 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục. Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, ngư phủ; thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, ngư phủ; thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương, thu thuế, tử đạo († 1862). 2 Tm 2,8-15 ; Mc 12,28b-34. X  01   -05 07 Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9 ; Ep 3,8-12.14-19 ; Ga 19,31-37. [Không cử hành lễ thánh Giuse Trần Văn Tuấn, nông dân, tử đạo († 1862)]. Tr  02 08 Thứ Bảy đầu tháng. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. (Lễ nhớ). Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51. Tưởng nhớ cha Vinh Sơn Nguyễn Hải Du (tạ thế ngày 08-06-2022). Tr  03 09 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15 ; 2 Cr 4,13–5,1 ; Mc 3,20-35. (X).   KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Ngày dâng Giáo phận Bắc Ninh lên Thánh Tâm Chúa. Phụng vụ Lời Chúa: chính ngày lễ. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).  Đại Lãm + Lực Tiến chầu Thánh Thể. Tr  04 GIÁO HUẤN SỐ 28 BÍ TÍCH THÁNH THỂ Bí tích Thánh Thể hoàn tất công cuộc khai tâm Kitô giáo. Những người đã được bí tích Thánh Tẩy nâng lên tham dự hàng tư tế vương giả và nhờ bí tích Thêm Sức trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô cách sâu xa hơn, nay nhờ bí tích Thánh Thể được cùng với toàn thể cộng đoàn tham dự vào hy lễ của Chúa Giêsu. "Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Mình và Máu Người, để nhờ đó, Hy Tế Khổ Giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để ủy thác cho Hiền Thê yêu quý của Người là Hội Thánh tưởng nhớ sự chết và phục sinh của Người: đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc Vượt Qua. Trong tiệc này, chúng ta nhận được Chúa Kitô làm của ăn, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai" (Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vaticanô II, số 47) . (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1322-1323). 10 Thứ Hai. 1 V 17,1-6 ; Mt 5,1-12. X  05    11 Thứ Ba. THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 11,21b-26 ; 13,1-3 ; Mt 10,7-13 (hay Mt 5,13-16). Đ  06 12 Thứ Tư. 1 V 18,20-39 ; Mt 5,17-19. X  07 13 Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Augustinô Phan Viết Huy, binh sĩ; thánh Nicôlaô Bùi Đức Thể, binh sĩ, tử đạo († 1839). 1 V 18,41-46 ; Mt 5,20-26. Tr  08 14 Thứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32. X  09 15 Thứ Bảy. 1 V 19,19-21 ; Mt 5,33-37. X  10 16 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24 ; 2 Cr 5,6-10 ; Mc 4,26-34. [Không cử hành lễ thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, chánh trương; thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương, chánh tổng; thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân, tử đạo († 1862)]. Bỉ + Lập Trí chầu Thánh Thể. X  11   GIÁO HUẤN SỐ 29 THÁNH THỂ, NGUỒN MẠCH VÀ TỘT ÐỈNH CỦA ÐỜI SỐNG HỘI THÁNH Bí tích Thánh Thể là "nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu". "Những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích Thánh Thể và qui hướng về đó. Thật vậy, phép Thánh Thể Chí Thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội Thánh, đó là chính Chúa Kitô, Người là mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta" (Sắc lệnh về Ðời sống Linh mục của Công đồng Vaticanô II, số 5). "Bí tích Thánh Thể biểu thị và thể hiện chính thực chất của Hội Thánh là hiệp thông đời sống với Thiên Chúa và hiệp nhất Dân Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa thánh hóa trần gian trong Chúa Kitô cũng như việc con người trong Thánh Thần, tôn thờ Chúa Kitô và nhờ Người tôn thờ chính Chúa Cha, cùng đạt tới tột đỉnh trong bí tích Thánh Thể" (x. Huấn thị "Mầu nhiệm Thánh Thể", số 6). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1324-1325). 17 Thứ Hai. Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, thợ mộc, tử đạo († 1862). 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42. Kỷ niệm 01 năm (17-06-2023) ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục Chính toà Giáo phận Bắc Ninh. Cộng đoàn giáo phận cầu nguyện cho Đức cha. X  12 18 Thứ Ba. 1 V 21,17-29 ; Mt 5,43-48. X  13    19 Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ. 2 V 2,1.4.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18. X  14 20 Thứ Năm. Hc 48,1-14 ; Mt 6,7-15. X  15 21 Thứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23. Tr  16 22 Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo. 2 Sb 24,17-25 ; Mt 6,24-34. X  17 23 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38,1.8-11 ; 2 Cr 5,14-17 ; Mc 4,35-41. Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10 ; 1 Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17. Đại Từ + Phượng Giáo chầu Thánh Thể. X  18 GIÁO HUẤN SỐ 30 THÁNH THỂ, NGUỒN MẠCH VÀ TỘT ÐỈNH CỦA ÐỜI SỐNG HỘI THÁNH Nhờ cử hành bí tích Thánh Thể, ngay từ bây giờ chúng ta được kết hiệp với phụng vụ trên trời và tiền dự vào đời sống vĩnh cửu, "khi Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi sự" (1 Cr 15,28). Bí tích Thánh Thể vừa đúc kết vừa tổng hợp đức tin công giáo: "Cách suy nghĩ của chúng ta phù hợp với bí tích Thánh Thể, và ngược lại bí tích Thánh Thể xác nhận cách suy nghĩ của chúng ta" (x. Thánh Irênê, Chống lạc giáo 4,18). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1326-1327). 24 Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80. Tr  19 25 Thứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36 ; Mt 7,6.12-14. X  20 26 Thứ Tư. Thánh Dumingo Henares Minh, giám mục, tử đạo; thánh Phanxicô Xaviê Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo († 1838).  2 V 22,8-13 ; 23,1-3 ; Mt 7,15-20. X  21 27 Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tôma Vũ Quang Toán, thầy giảng, tử đạo († 1840). 2 V 24,8-17 ; Mt 7,21-29. X  22 28 Thứ Sáu. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 V 25,1-12 ; Mt 8,1-4. Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10 ; GI 1,11-20 ; Ga 21,15-19. Đ  23 29 Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19. Đ  24 30 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15.2,23-24 ; 2 Cr 8,7.9.13-15 ; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43). [Không cử hành lễ Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo († 1838). Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma]. Ba Bể + Đồng Cờ chầu Thánh Thể. X  25   GIÁO HUẤN SỐ 31 BÍ TÍCH THÁNH THỂ ÐƯỢC GỌI BẰNG NHỮNG DANH HIỆU NÀO? Bí tích Thánh Thể vô cùng phong phú nên được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau, mỗi danh hiệu gợi lên một số khía cạnh: Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Tạ Ơn, vì đây chính là việc tạ ơn Thiên Chúa. Tân Ước dùng các từ Hy Lạp (x: Lc 22,19; Mt 26,26; Mc 14,22), gợi nhớ lại việc người Do Thái, đặc biệt trong bữa ăn, ca ngợi Thiên Chúa vì những kỳ công Người đã thực hiện: sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1328).

Lịch tháng 3- 2024

THÁNG BA Ý cầu nguyện: Cầu cho các vị tử đạo mới: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang hy sinh mạng sống vì Tin Mừng, trong những miền khác nhau trên thế giới, làm cho Giáo Hội trở nên phong phú nhờ lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của họ. THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Thánh Giuse là Bổn mạng và mẫu gương của các người lao động và trưởng gia đình. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các trưởng gia đình hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. 01 Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ;  Mt 21,33-43.45-46. Tm  21 -01 02 Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32. Tm  22 03 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17) ; 1 Cr 1,22-25 ; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). Tử Nê + Yên Cư (Bắc Giang) chầu Thánh Thể. Tm  23 GIÁO HUẤN SỐ 14 NGHI THỨC BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt) Khi bí tích Thêm Sức được cử hành tách khỏi bí tích Thánh Tẩy như trong nghi lễ Rôma, phụng vụ bí tích bắt đầu bằng việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và việc tuyên xưng đức tin của người sắp nhận bí tích Thêm Sức. Ðiều này nhấn mạnh bí tích Thêm Sức đi liền với bí tích Thánh Tẩy. Khi một người trưởng thành chịu phép Rửa Tội, họ sẽ lãnh nhận ngay sau đó bí tích Thêm Sức và tham dự vào bí tích Thánh Thể. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1298). 04 Thứ Hai. Thánh Casimirô. 2 V 5,1-15a ; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7 ; Ga 4,5-42. Tm  24 05 Thứ Ba. Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35. Tm  25 06 Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19. Tm  26 07 Thứ Năm. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23. Tm  27 08 Thứ Sáu. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34. Tm  28 09 Thứ Bảy. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14. Tm  29 10 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 2 Sb 36,14-16.19-23 ; Ep 2,4-10 ; Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38). Văn Thạch + Yên Thủy chầu Thánh Thể. Tm  01 -02   GIÁO HUẤN SỐ 15 NGHI THỨC BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt) Trong nghi lễ Rôma, vị giám mục "đặt tay" trên những người lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Ðây là cử chỉ có từ thời các tông đồ diễn tả việc ban ơn Thánh Thần. Vị giám mục cầu khẩn Thiên Chúa ban Thánh Thần với lời nguyện như sau: "Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần, Ðấng An Ủi đến trong những người này; xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con." (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1299). 11 Thứ Hai. Lễ Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm, linh mục, tử đạo († 1859). Lễ nhớ (Đ). Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. Tm  02 12 Thứ Ba. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-3a.5-16. Tm  03  13 Thứ Tư. Kỷ niệm 11 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013). Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30. Tm  04 14 Thứ Năm. Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47. Tm  05 15 Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2. 10.25-30. Tm  06 16 Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53. Tm  07 LƯU Ý: Có thể che thánh giá, ảnh tượng trong nhà thờ: từ chiều hôm nay, các thánh giá che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua. 17 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Gr 31,31-34 ; Dt 5,7-9 ; Ga 12,20-33. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37.12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lễ thánh Patriciô, giám mục). Na Rì + Thiết Nham chầu Thánh Thể. Tm  08 GIÁO HUẤN SỐ 16 NGHI THỨC BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt) Tiếp đó là nghi thức chính yếu của Bí tích. Trong nghi lễ Latinh, "bí tích Thêm Sức được trao ban bằng việc xức dầu thánh trên trán, đồng thời với việc đặt tay và đọc lời này: "Hãy nhận lấy ấn tín hồng ân Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần". Trong các Giáo Hội Ðông Phương, việc xức dầu thánh được thực hiện sau lời nguyện xin ban Chúa Thánh Thần của vị chủ tế; dầu thánh được xức trên những phần có ý nghĩa nhất của thân thể: trán, mắt, mũi, tai, môi, ngực, lưng, hai tay và hai chân; mỗi lần xức dầu, chủ tế nói: "Ấn tín hồng ân là chính Chúa Thánh Thần". "Hôn bình an" kết thúc nghi thức, biểu thị và biểu lộ sự hiệp thông trong Hội Thánh giữa vị giám mục và toàn thể tín hữu. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1300-1301). 18 Thứ Hai. Thánh Cyrillô Giêrusalem, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Đn 13,41c-62 ; Ga 8,1-11. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V 4,18b-21.32-37 ; Ga 11,1-45. Tm  09 19 Thứ Ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Bổn mạng Hội Thánh hoàn vũ và Hội Thánh Việt Nam. Bổn mạng Hội Trưởng gia đình Giáo phận Bắc Ninh. Hôm nay lễ Bổn mạng Đức cha Giáo phận Bắc Ninh, cộng đoàn giáo phận cầu nguyện cho Đức cha. 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a). Tr  10 20 Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28 ; Ga 8,31-42. Tm  11 21 Thứ Năm. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59. Tm  12 22 Thứ Sáu. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42. Tm  13 23 Thứ Bảy. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56. Tm  14   TUẦN THÁNH   1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly. Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua. Trong các ngày Tuần Thánh, không nên cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối. 2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả. 24 CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II. Làm phép và rước lá: Mt 11,1-10 (hay Ga 12, 12-16). Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mc 14,1–15.47 (hay 15,1-39). Lục Hạ + Phú Cường chầu Thánh Thể. Đ  15 LƯU Ý: 1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.           2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng. 3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục có thể mặc áo lễ hoặc áo choàng. 4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ. 5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó. 6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác. Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc. 7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật. GIÁO HUẤN SỐ 17 HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC Hiệu quả của bí tích Thêm Sức là người tín hữu được nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, như ngày xưa các tông đồ đã nhận được trong ngày lễ Ngũ Tuần. Với hiệu quả này, bí tích Thêm Sức tăng trưởng và đào sâu ơn bí tích Thánh Tẩy: - giúp chúng ta đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng, cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là "Ápba, lạy Cha" (Rm 8,15); - giúp chúng ta kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô; - gia tăng các ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta; - cho chúng ta liên kết trọn vẹn hơn với Hội Thánh; -  ban sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để chúng ta truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động như những chứng nhân đích thực của Ðức Kitô, để anh dũng tuyên xưng danh thánh Chúa Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập giá: "Hãy nhớ, bạn đã lãnh nhận ấn tín thiêng liêng của Chúa Thánh Thần là thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, thần trí dạy cho biết kính sợ Thiên Chúa. Hãy gìn giữ những gì bạn đã lãnh nhận. Chúa Cha đã ghi ấn tín của Người nơi bạn. Chúa Kitô đã tăng sức cho bạn và đặt trong lòng bạn bảo chứng của Chúa Thánh Thần" (x. Thánh Ambrôxiô, Bàn về các mầu nhiệm 7,12). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1302-1303). 25 THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11. (LỄ TRUYỀN TIN dời vào thứ Hai ngày 08-04). Tm  16 LƯU Ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. 26 THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38. Tm  17 27 THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25 Tm  18 28 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. Is 61,1-3a.6a.8b-9. Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21. Tr  19 LƯU Ý: 1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly. Không được cử hành thánh lễ khi không có giáo dân tham dự, không được cử hành thánh lễ an táng. 2. Thánh Lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, các linh mục từ các giáo xứ về đồng tế với Đức giám mục. Giáo dân cũng nên tham dự đông đủ và rước lễ trong thánh lễ này. 3. Thánh Lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng. 4. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu. Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Kitô giáo. 5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên giám mục, Thánh Lễ Làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.   TAM NHẬT VƯỢT QUA “Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).   LƯU Ý: 1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. 2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phụ trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính. Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai. 3. Về việc rước lễ: a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly. Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày. b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được. c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi. 28 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14 ; 1 Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15. Tr  19 LƯU Ý: 1. Với thánh lễ chiều hôm nay, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu. Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm. 2. Theo truyền thống từ xa xưa của Hội Thánh, hôm nay không cử hành mọi thánh lễ khi không có giáo dân tham dự. Thánh Lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác viên thi hành phận vụ mình. Các linh mục đã đồng tế trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu, hoặc đã cử hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, vẫn được đồng tế trong Thánh Lễ ban chiều. 3. Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường Quyền sở tại có thể cho phép cử hành một thánh lễ thứ hai trong các nhà thờ và nhà nguyện, vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự Thánh Lễ chiều được. Tuy nhiên đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành thánh lễ chính ban chiều. Chỉ cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. 4. Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong thánh lễ chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai. 5. Khi hát kinh Vinh Danh thì rung chuông. Sau đó không rung chuông nữa cho đến Canh Thức Vượt Qua, trừ khi Hội Đồng Giám Mục hay giám mục giáo phận quy định khác. 6. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Kitô là Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ. 7. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem những phẩm vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong Mùa Chay như hoa trái của việc sám hối. 8. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ thì kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến. 9. Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện. Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà Tạm đóng kín và tránh việc trưng bày hay đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà Tạm, tránh cách dùng kiểu nhà mồ: vì nơi lưu giữ Mình Máu Thánh Chúa không nhằm biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ nhằm giữ Mình Thánh cho việc rước lễ ngày hôm sau. 10. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì bỏ khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá. Nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, nên phủ khăn. 11. Khuyên giáo dân nên tuỳ hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa. 12. Không tổ chức kiệu và đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ chiều thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. 29 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13–53,12 ; Dt 4,14-16 ; 5,7-9 ; Ga 18,1–19,42. Đ  20 LƯU Ý: 1. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được cứu độ. 2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh Thể. Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.      3. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống. 4. Hôm nay buộc giữ chay và kiêng thịt. Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh (PV, số 110). 5. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân. 6. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 21 giờ. 7. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn. 8. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa nhật Lễ Lá. 9. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ. Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ. 10. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ. 11. Sau buổi cử hành thì bỏ khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn. Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm. 12. Từ sau khi kính thờ thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá. 13. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ, v.v... 30 THỨ BẢY TUẦN THÁNH. Tm  21 Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 95). LƯU Ý: 1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh. 2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng vụ Lời Chúa hay làm việc đạo đức khác diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu. 3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ Sầu Bi. 4. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích nào khác, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như Của Ăn Đàng.   MÙA PHỤC SINH “Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallêluia”. (AC 22).   31 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). CANH THỨC VƯỢT QUA: 1.  St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a). 2.  St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-      13.15-18). 3.  Xh 14,15–15,1a. 4.  Is 54,5-14. 5.  Is 55,1-11. 6.  Br 3,9-15.32–4,4. 7.  Ed 36,16-17a.18-28. 8.  Rm 6,3-11. 9.  Mc 16,1-8. Phúc Yên + Yên Thịnh chầu Thánh Thể. Tr  22 LƯU Ý: 1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô giáo. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa. 2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật. 3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua. 4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử hành nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức. 5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ. 6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau: - Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh. - Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên. - Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. - Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến. 7. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện. 8. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là ánh Sáng thật soi chiếu thế gian. 9. Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố, những người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây...” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em.” Có thể hát bản dài hoặc ngắn. 10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại trong Kitô giáo. 11. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng. 12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến. 13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này. 14. Lễ Đêm Canh Thức là thánh lễ Phục Sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục Sinh.   CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8). (Thánh lễ chiều có thể đọc: Lc 24,13-35). Phải đọc hoặc hát Ca tiếp liên trong ngày Lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.   LƯU Ý: 1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước), để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy. 2. Nến Phục Sinh đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ, và được thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống. 3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24). 4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng. Không được cử hành các thánh lễ khác. 5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng. 6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”. 7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: Giáo Luật điều 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”. Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công Đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và Thông báo của Uỷ Ban Giám Mục về Phụng Vụ, số VII, ngày 10-08-1971. Về việc xưng tội. Giáo Luật điều 989 dạy: "Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần". GIÁO HUẤN SỐ 18 HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt) Như bí tích Thánh Tẩy, bí tích Thêm Sức chỉ được nhận một lần mà thôi. Bí tích Thêm Sức in vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng không thể tẩy xóa được, một ấn tích: Chúa Kitô đóng ấn tín của Thần Khí Người trên Kitô hữu để củng cố họ bằng sức mạnh thần linh và biến họ thành chứng nhân cho Người ( x. Lc 24,48-49). "Ấn tích" kiện toàn chức tư tế cộng đồng người tín hữu đã lãnh nhận trong bí tích Thánh Tẩy, và "người lãnh bí tích Thêm Sức nhận được sức mạnh để công khai tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô như một bổn phận" (x. Thánh Tôma Aquinô, Tổng luận Thần học 3,72). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1304-1305).    

Lịch tháng 10 -2024

THÁNG MƯỜI Ý cầu nguyện: Cầu cho việc chia sẻ sứ vụ: Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho Giáo Hội tiếp tục duy trì đời sống hiệp hành của Thượng Hội Đồng, như một dấu chỉ đồng trách nhiệm, đề cao sự tham gia, hiệp thông và chia sẻ sứ vụ giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. THÁNG MÂN CÔI Chuỗi Mân Côi là một cách cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Đức Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Mẹ Maria, Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999. Concessio 17). 01 Thứ Ba. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5. Tr  29    -08 02 Thứ Tư đầu tháng. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10. Tr  30 03 Thứ Năm đầu tháng. G 19,21-27 ; Lc 10,1-12. X  01   -09 04 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. G 38,1.12-21 ; 40,3-5 ; Lc 10,13-16. Tr  02 05 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Faustina Kôwalska, trinh nữ (Tr). G 42,1-3.5-6.12-16 ; Lc 10,17-24. (Lễ thánh nữ: Ep 3,14-19 ; Mt 11,25-30). X  03 06 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. St 2,18-24 ; Đt 2,9-11 ; Mc 10,2-16. (X). KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Bổn mạng Giáo phận Bắc Ninh. Cv 1,12-14 ; GI 4,4-7 ; Lc 1,26-38. [Không cử hành lễ thánh Brunô, linh mục. Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung, cai đội, tử đạo († 1858)]. Từ Phong + Trung Xuân chầu Thánh Thể. Tr  04 GIÁO HUẤN SỐ 45 THÁNH LỄ QUA MỌI THỜI ĐẠI   Từ thế kỷ II, chúng ta có chứng từ của thánh Giúttinô tử đạo về những diễn tiến chính của một thánh lễ. Cho đến nay, diễn tiến này vẫn không thay đổi trong các Nghi Lễ Phụng Vụ. Thánh lễ diễn tiến theo một cấu trúc cơ bản được duy trì từ nhiều thế kỷ cho đến nay. Thánh lễ chia làm hai phần nhưng là một thể thống nhất: - Tập họp, Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc, bài giảng và lời nguyện giáo dân; - Phụng vụ Thánh Thể với việc tiến dâng bánh ruợu; truyền phép với lời kinh tạ ơn và hiệp lễ. Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh thể là "một hành vi phụng thờ duy nhất" (x. Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vaticanô II, số 56). Bàn tiệc Thánh Thể vừa là bàn tiệc Lời Chúa, vừa là bàn tiệc Mình Chúa Kitô" (x. Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Vaticanô II, số 21). Phải chăng đó cũng là bữa tiệc Vượt Qua Ðức Giêsu phục sinh đã dùng với các môn đệ? Trong khi đi đường, Người giải thích cho họ những lời Thánh Kinh và khi ngồi vào bàn ăn, Người "cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ" (x. Lc 24,13-25). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1345-1347). 07 Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Bổn mạng Hội Mân Côi Giáo phận Bắc Ninh. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38. Tr  05 08 Thứ Ba. Gl 1,13-24 ; Lc 10,38-42. X  06 09 Thứ Tư. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục. Gl 2,1-2.7-14 ; Lc 11,1-4. X  07 10 Thứ Năm. Gl 3,1-5 ; Lc 11,5-13. X  08 11 Thứ Sáu. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo († 1833). Gl 3,7-14 ; Lc 11,15-26. (Lễ thánh giáo hoàng: Ed 34,11-16 ; Ga 21,15-17). X  09 12 Thứ Bảy. Gl 3,22-29 ; Lc 11,27-28. X  10 13 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ; Mc 10,17-27. KỶ NIỆM NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BẮC NINH 132 NĂM HIỆN DIỆN (1892-2024) VÀ 12 NĂM CUNG HIẾN (13.10.2012). Cử hành lễ trọng Cung hiến tại Nhà thờ Chính tòa (Tr). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung Cung hiến thánh đường. (Không cử hành lễ Cung hiến trong các nhà thờ nhà nguyện của giáo phận). Thọ Ninh + Thường Thắng chầu Thánh Thể. X  11 GIÁO HUẤN SỐ 46 DIỄN TIẾN THÁNH LỄ Cộng đoàn tập họp: Các Kitô hữu tập họp lại một nơi để cử hành thánh lễ. Chính Ðức Kitô đứng đầu cộng đoàn; Người chủ sự buổi lễ. Người là Thượng tế của Giao Ước Mới. Dù ẩn dạng, nhưng chính Người chủ trì mọi thánh lễ. Thay mặt Người, vị giám mục hay linh mục, "trong cương vị Ðức Kitô Thủ lãnh", sẽ chủ sự cộng đoàn, giảng dạy sau các bài đọc, đón nhận lễ vật, dâng tiến và đọc kinh nguyện Thánh thể. Mọi người đều tham gia cách tích cực vào thánh lễ, mỗi người một cách: người đọc thánh thư, kẻ mang lễ vật, người trao Mình Thánh và toàn dân đều thưa Amen thể hiện sự tham gia của mình. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1348). 14 Thứ Hai. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo. Gl 4,22-24.26-27.31 hay 5,1 ; Lc 11,29-32. X  12 15 Thứ Ba. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gl 5,1-6 ; Lc 11,37-41. Tr  13 16 Thứ Tư. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ. Gl 5,18-25 ; Lc 11,42-46. X  14 17 Thứ Năm. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính, linh mục, tử đạo († 1833). Ep 1,1-10 ; Lc 11,47-54. Đ  15 18 Thứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2 Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9. Đ  16 19 Thứ Bảy. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. Ep 1,15-23 ; Lc 12,8-12. X  17 20 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11 ; Dt 4,14-16 ; Mc 10,35-45 (hay Mc 10, 42-45). Chúa nhật truyền giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Bến Cốc + Ngọc Lâm chầu Thánh Thể. X  18 GIÁO HUẤN SỐ 47 DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt) Phụng vụ Lời Chúa: gồm các bài đọc rút ra từ "các sách ngôn sứ", nghĩa là từ Cựu Ước, và từ các "ký ức của tông đồ", nghĩa là từ các thư và Phúc Âm. Bài giảng giúp các tín hữu nhận thức đây là Lời Chúa (x. 1 Tx 2,11): phải đón nhận và đem ra thực hành trong đời sống. Tiếp đến là lời nguyện tín hữu cầu cho mọi người, như lời thánh Phaolô dạy: "Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền" (x. 1 Tm 2,1-2). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1349). 21 Thứ Hai. Ep 2,1-10 ; Lc 12,13-21. X  19 22 Thứ Ba. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 2,12-22 ; Lc 12,35-38. (Lễ thánh giáo hoàng: Is 52, 7-10 ; Ga 21,15-17). X  20 23 Thứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, linh mục. Thánh Phaolô Tống Viết Bường, quan thị vệ, tử đạo († 1833). Ep 3,2-12 ; Lc 12,39-48. X  21 24 Thứ Năm. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục. Thánh Giuse Lê Đăng Thị, cai đội, tử đạo († 1860). Ep 3,14-21 ; Lc 12,49-53. X  22 25 Thứ Sáu. Ep 4,1-6 ; Lc 12,54-59. X  23 26 Thứ Bảy. Ep 4,7-16 ; Lc 13,1-9. X  24 27 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9 ; Dt 5,1-6 ; Mc 10,46-52. Được cử hành lễ CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng (Tr). Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Bài đọc: chính ngày lễ. (x. Lưu ý:  X, 1, tr 16).   Chũ + Thường Lệ chầu Thánh Thể. X  25 GIÁO HUẤN SỐ 48 DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt) Chuẩn bị lễ phẩm: Người ta đưa, đôi khi rước cách long trọng, bánh và rượu lên bàn thờ. Vị linh mục nhân danh Ðức Kitô, dâng lên Thiên Chúa lễ vật sẽ trở thành Mình Máu Ðức Kitô. Ðây chính là cử chỉ của Ðức Kitô, trong bữa Tiệc Ly, "cầm lấy bánh và chén rượu". "Chỉ có Hội Thánh trong lời kinh tạ ơn mới có quyền dâng lên Ðấng Sáng Tạo lễ vật tinh tuyền được chọn giữa vạn vật" (T. Irênê, chống lạc giáo).Việc dâng lễ vật trên bàn thờ lặp lại cử chỉ của Menkisêđê và đặt tặng phẩm của Tạo Hóa vào tay Ðức Kitô. Trong hy tế của mình, Ðức Giêsu kiện toàn mọi cố gắng tế lễ của con người. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1350). 28 Thứ Hai. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, linh mục, tử đạo († 1798). Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19. Đ  26 29 Thứ Ba.  Ep 5,21-33 ; Lc 13,18-21. X  27 30 Thứ Tư. Ep 6,1-9 ; Lc 13,22-30. X  28 31 Thứ Năm. Ep 6,10-20 ; Lc 13,31-35. X  29  

Lịch tháng 4-2024

THÁNG TƯ Ý cầu nguyện: Cầu cho vai trò của người phụ nữ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho phẩm giá và sự phong phú của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới. 01 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15. Tr  23 -02 02 THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18. [Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo († 1839)].   Tr  24   03 THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 3.1-10 ; Lc 24,13-35. Tr  25 04 THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48. Tưởng nhớ một trăm vị đầu mục Bắc Ninh, tử đạo († 1862). (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).   Tr  26 05 THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục). Tr  27 06 THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH. Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15. [Không cử hành lễ thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo († 1857)]. Tr  28 07 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31. [Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo († 1861)].  Lai Tê + Vân Tập (Vĩnh Phúc) chầu Thánh Thể. Tr  29 GIÁO HUẤN SỐ 19 AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? Tất cả những ai đã lãnh bí tích Thánh Tẩy, nhưng chưa nhận bí tích Thêm Sức, đều có thể và phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Ba bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể tạo thành một thể thống nhất, nên "các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào thời gian thích hợp". Thiếu bí tích Thánh Thể và Thêm Sức, Thánh Tẩy chắc chắn thành sự và hữu hiệu, nhưng việc khai tâm Kitô giáo vẫn chưa trọn vẹn. Thói quen trong Giáo Hội Latinh, từ nhiều thế kỷ, lấy "tuổi biết phán đoán" làm chuẩn để lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trong trường hợp nguy tử, Hội Thánh vẫn ban bí tích này cho các trẻ em dù chưa đến tuổi biết phán đoán. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1306-1307). 08 Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. Is 7,10-14 ; 8,10 ; Đt 10,4-10 ; Lc 1,26-38. Tr  30   LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người”  thì bái gối (IM 137). 09 Thứ Ba. Thánh Vịnh Tuần II. Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15. Tr  01   -03 LƯU Ý: Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh: a. không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381); b. chỉ dược cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376); c. được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b). 10 Thứ Tư. Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21. Tr  02 11 Thứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36. Đ  03 12 Thứ Sáu. Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15. Tr  04 13 Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo. Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21. Tr  05 14 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh Vịnh Tuần III. Cv 3,13-15.17-19 ; 1 Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48. Minh Dân + Nguyệt Đức chầu Thánh Thể. Tr  06 GIÁO HUẤN SỐ 20 AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? (tt) Ðôi khi chúng ta gọi bí tích Thêm Sức là "bí tích dành cho Kitô hữu trưởng thành", nhưng không vì thế lẫn lộn tuổi trưởng thành trong đức tin với tuổi phát triển tự nhiên; hơn nữa, ân sủng của bí tích Thánh Tẩy là một ơn tuyển chọn nhưng không, không cần "xác nhận" để có hiệu lực. Thánh Tôma nhắc nhở: "Tuổi thể lý không phải là tiêu chuẩn cho linh hồn. Dù còn nhỏ, người ta có thể đạt tới mức trưởng thành thiêng liêng, như sách Khôn Ngoan dạy: "Sự già giặn đáng kính đâu phải vì trường thọ hay cao niên" (4,8). Vì thế, có nhiều trẻ em, sau khi nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đã anh dũng chiến đấu dù phải đổ máu vì Chúa Kitô" (x. Thánh Tôma Aquinô, Tổng luận Thần học 3,72). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1308). 15 Thứ Hai. Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29. Tưởng nhớ cha Đaminh Bùi Văn Sáu (tạ thế ngày 15-04-2022). Tr  07 16 Thứ Ba. Cv 7,51–8,1a ; Ga 6,30-35. Tr  08 17 Thứ Tư. Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40. Tr  09 18 Thứ Năm. Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51. Tr  10 19 Thứ Sáu. Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59. Tr  11 20 Thứ Bảy. Cv 9,31-42 ; Ga 6,51.60-69. Tr  12 21 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). Trung Lai + Yên Mỹ chầu Thánh Thể. Tr  13 GIÁO HUẤN SỐ 21 AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? (tt) Ðể lãnh nhận bí tích Thêm Sức, người tín hữu phải được chuẩn bị nhằm kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô, gắn bó chặt chẽ với Chúa Thánh Thần, với hoạt động, hồng ân và lời mời gọi của Người, và hăng hái nhận lấy trách nhiệm tông đồ của Kitô hữu. Do đó, giáo lý Thêm Sức phải cố gắng giúp cho thụ nhân cảm nhận mình thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, thuộc về Hội Thánh toàn cầu cũng như cộng đoàn giáo xứ. Cộng đoàn này có trách nhiệm đặc biệt trong việc chuẩn bị cho những người sắp chịu phép Thêm Sức (x. Nghi thức Thêm sức). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1309). 22 Thứ Hai. Cv 11,1-18 ; Ga 10,1-10. Tr  14 23 Thứ Ba. Thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo. Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30. Tr  15 24 Thứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo. Cv 12,24–13,5a ; Ga 12,44-50. Tr  16 25 Thứ Năm. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14 ; Mc 16,15-20 Đ  17 26 Thứ Sáu. Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6. Tr  18 27 Thứ Bảy. Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục, tử đạo († 1856). Cv 13,44-52 ; Ga 14,7-14. Tr  19 28 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8. [Không cử hành lễ thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh, thầy giảng, tử đạo († 1840)]. Nà Phặc + Yên Lãng chầu Thánh Thể. Tr  20 GIÁO HUẤN SỐ 22 AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC? (tt) Ðể lãnh nhận bí tích Thêm Sức, người tín hữu phải ở trong tình trạng ân sủng. Họ cần nhờ bí tích Hòa Giải thanh tẩy tâm hồn để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, họ còn phải tích cực cầu nguyện để chuẩn bị đón nhận ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần với tâm hồn vâng phục và sẵn sàng (x. Cv 1,14).  Cũng như bí tích Thánh Tẩy, người sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức nên tìm một người đỡ đầu, để được trợ giúp trong đời sống thiêng liêng. Nên chọn chính người đỡ đầu rửa tội để nhấn mạnh sự thống nhất của hai bí tích này (x. Nghi thức Thêm sức). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1310-1311). 29 Thứ Hai. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (Hoan), linh mục, tử đạo († 1861). Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26. Tr  21 30 Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a. Tr  22  

Lịch tháng 5- 2024

THÁNG NĂM Ý cầu nguyện: Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh: Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh, được lớn lên trong tiến trình ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng. THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67). 01 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Giuse Thợ. Thánh Augustin Schoeffer Đông, linh mục, tử đạo († 1851); thánh Jean Louis Bonnard Hương, linh mục, tử đạo († 1852). Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8. (Lễ thánh Giuse: St 1,26–2,3 hay Cl 3,14-15.17. 23-24 ; Mt 13,54-58). Tr  23 -03 02 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ, tử đạo († 1854). Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11. Tr  24 03 Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14. Đ  25 04 Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21. Tr  26 05 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10 ; Ga 15,9-17. Tháp Dương + Vĩnh Ngọc chầu Thánh Thể. Tr  27 GIÁO HUẤN SỐ 23 THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH THÊM SỨC Thừa tác viên cơ bản của bí tích Thêm Sức là vị giám mục (x. Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Vaticanô II). Ở Ðông Phương, thông thường vị linh mục ban bí tích Thánh Tẩy và ban luôn bí tích Thêm Sức trong cùng một cử hành. Tuy nhiên, linh mục phải dùng dầu thánh được vị thượng phụ hay giám mục thánh hiến, để nói lên tính duy nhất tông truyền của Hội Thánh được củng cố nhờ bí tích Thêm Sức. Giáo Hội La tinh cũng áp dụng trình tự này khi rửa tội cho người lớn hay khi đón nhận một người đã được rửa tội trong một Giáo Hội khác thuộc Kitô giáo vào hiệp thông với Giáo Hội công giáo, nếu Giáo Hội này không có bí tích Thêm Sức thành sự (x. Bộ Giáo Luật khoản 883,2). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1312). 06 Thứ Hai. Cv 16,11-15 ; Ga 15,26–16,4a. Tr  28 07 Thứ Ba. Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11. Tr  29 08 Thứ Tư. Cv 17,15,22–18,1 ; Ga 16,12-15. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Bài đọc: chính ngày lễ. Tr  01 -04 09 Thứ Năm. CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mc 16,15-20. (Được dời lễ trọng vào Chúa nhật ngày 12-5. x. Lưu ý: X, 1, tr 16). Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo († 1840). Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20. Tr  02 10 Thứ Sáu. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a. Tr  03 11 Thứ Bảy. Thánh Matthêu Lễ Văn Gẫm, thương gia, tử đạo († 1847). Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28. Cử hành lễ trọng vào Chúa nhật thì ban chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Bài đọc: chính ngày lễ. Tr  04 12 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-7.11-13) ; Mc 16,15-20. Được cử hành lễ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Bài đọc: chính ngày lễ. Thanh Giã + Vĩnh Yên chầu Thánh Thể. Tr  05   GIÁO HUẤN SỐ 24 THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt) Trong nghi lễ La tinh, giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức. Dù giám mục có thể trao quyền ban bí tích Thêm Sức cho các linh mục trong những trường hợp cần thiết; nhưng do ý nghĩa của bí tích này, giám mục nên trực tiếp ban vì đừng quên bí tích Thêm Sức được tách khỏi bí tích Thánh Tẩy là để các ngài có thể đích thân đến ban phép Thêm Sức. Các giám mục là những vị kế nhiệm tông đồ, được lãnh nhận bí tích truyền chức cách viên mãn, nên việc các ngài đích thân cử hành bí tích sẽ nhấn mạnh: bí tích Thêm Sức kết hợp chặt chẽ những người lãnh nhận với Hội Thánh, với các nguồn gốc tông đồ và với sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô. Bất cứ linh mục nào cũng có thể ban bí tích Thêm Sức cho người tín hữu đang nguy tử. Hội Thánh mong muốn: không một người con nào của mình, cho dù bé nhỏ, lìa đời mà chưa được Chúa Thánh Thần kiện toàn bằng ân sủng tràn đầy của Chúa Kitô. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1313-1314). 13 Thứ Hai. Đức Mẹ Fatima. Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33. (Lễ Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28). Tr  06 14 Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17. Đ  07 15 Thứ Tư. Cv 20,28-38 ; Ga,17,11b-19. Tr  08 16 Thứ Năm. Cv 22,30 ; 23,6-11 ; Ga 17,20-26. Tr  09 17 Thứ Sáu. Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19. Tr  10 18 Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo. Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39. Tr  11 19 CHÚA NHẬT. CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27 ; 16.12-15). Đọc hoặc hát Ca tiếp liên. Mỹ Lộc + Đồng Nhân (Trung Nghĩa) chầu Thánh Thể. Đ  12 GIÁO HUẤN SỐ 25 TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH THÊM SỨC "Các Tông đồ ở Giêrusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận Lời Thiên Chúa thì cử ông Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần" (Cv 8,14-17). Bí tích Thêm Sức kiện toàn ân sủng Thánh Tẩy. Ðây là bí tích ban ơn Thánh Thần để giúp chúng ta củng cố ơn nghĩa tử, tháp nhập thâm sâu vào Chúa Kitô, liên kết chặt chẽ với Hội Thánh, gắn bó với sứ mạng của Hội Thánh và làm chứng cho đức tin Kitô giáo bằng cả cuộc sống. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1315-1316). LƯU Ý: Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lĩnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988, số 99). Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.     MÙA THƯỜNG NIÊN (Sau Chúa nhật Hiện Xuống) 20 Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần III. St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14) ; Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Bernarđinô Siêna, linh mục). Tr  13 21 Thứ  Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo. Gc 4,1-10 ; Mc 9,30-37. X  14 22 Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu. Thánh Micae Hồ Đình Hy, quan thái bộc, tử đạo († 1857); thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo († 1862). Gc 4,13-17 ; Mc 9,38-40. X  15 23 Thứ Năm. Gc 5,1-6 ; Mc 9,41-50. X  16 24 Thứ Sáu. Gc 5,9-12 ; Mc 10,1-12. X  17 25 Thứ Bảy. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng; thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo († 1857). Gc 5,13-20 ; Mc 10,13-16. X  18 26 CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20. [Không cử hành lễ Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục; thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc), trùm họ, tử đạo († 1861)]. Hữu Bằng + Ngăm Giáo chầu Thánh Thể. Tr  19 GIÁO HUẤN SỐ 26 TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt) Cũng như bí tích Thánh Tẩy, bí tích Thêm Sức in vào tâm hồn người tín hữu một dấu thiêng liêng, một ấn tín không tẩy xóa được. Vì thế, mỗi người chỉ có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức một lần trong đời. Giáo Hội Ðông Phương ban bí tích Thêm Sức liền sau bí tích Thánh Tẩy; tiếp đó, người tân tòng được tham dự ngay bí tích Thánh Thể. Truyền thống này làm nổi bật sự thống nhất của ba bí tích khai tâm Kitô giáo. Giáo Hội Latinh ban bí tích Thêm Sức cho các em đã tới tuổi khôn; và thường dành quyền ban bí tích này cho giám mục để thấy rõ người nhận bí tích Thêm Sức được liên kết với Hội Thánh. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1317-1318). 27 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Augustinô Cantuariô, giám mục. 1 Pr 1,3-9 ; Mc 10,17-27. X  20 28 Thứ Ba. Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo († 1859). 1 Pr 1,10-16 ; Mc 10,28-31. X  21 29 Thứ Tư. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng. 1 Pr 1,18-25 ; Mc 10,32-45. Kỷ niệm 141 năm ngày thành lập Giáo phận Bắc Ninh (29.05.1883 - 29.05.2024). X  22 30 Thứ Năm. 1 Pr 2,2-5.9-12 ; Mc 10,46-52. X  23 31 Thứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56. Tr  24    

Lịch tháng 7 -2024

THÁNG BẢY Ý cầu nguyện: Cầu cho việc mục vụ bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân, ban cho người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa, để trước mặt mọi người, họ càng ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình của niềm hy vọng và lòng thương xót của Thiên Chúa. 01 Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16 ; Mt 8,18-22. X  26   -05   02 Thứ Ba. Am 3,1-8 ; 4,11-12 ; Mt 8,23-27. X  27 03 Thứ Tư đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Philípphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo († 1853). Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29. Đ  28 04 Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo († 1838). Am 7,10-17 ; Mt 9,1-8. X  29 05 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục. Am 8,4-6.9-12 ; Mt 9,9-13. Tưởng nhớ cha Giuse Trần Đăng Can (tạ thế ngày 05-07-2023). X  30 06 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo. Am 9,11-15 ; Mt 9,14-17. Tưởng nhớ cha Vinh Sơn Mai Viết Long (tạ thế ngày 06-07-2022). X  01   -06 07 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 2,2-5 ; 2 Cr 12,7-10 ; Mc 6,1-6. An Tràng + Thái Nguyên chầu Thánh Thể. X  02 GIÁO HUẤN SỐ 32 BÍ TÍCH THÁNH THỂ ÐƯỢC GỌI BẰNG NHỮNG DANH HIỆU NÀO? (tt) Bí tích Thánh Thể được gọi là Bữa Ăn của Chúa, vì Hội Thánh tưởng niệm bữa Tiệc Ly Chúa cùng ăn với các môn đệ tối hôm trước ngày chịu nạn. Bữa ăn này cũng báo trước việc tham dự vào Bữa Tiệc Cưới Con Chiên tại Giêrusalem trên trời.  Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Bẻ Bánh, vì trong bữa Tiệc Ly (x. Mt 26,26; 1 Cr 11,24). Chúa Giêsu dùng nghi thức đặc thù của người Do Thái để chúc tụng Thiên Chúa và chia bánh như người chủ tiệc thường. Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Người phục sinh. Vì vậy, các Kitô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành thánh lễ là Lễ Bẻ. Với thuật ngữ này, họ muốn nói: tất cả những ai cùng ăn một tấm bánh được bẻ ra là Chúa Kitô, thì được hiệp thông với Người và hợp thành thân thể duy nhất trong Người (x. 1 Cr 10,16-17). Bí tích Thánh Thể còn được thánh Phaolô gọi là Ðồng Bàn, vì được cử hành trong cộng đoàn tín hữu. Cộng đoàn Thánh Thể là hình ảnh hữu hình của Hội Thánh (x. 1 Cr 11,17-34). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1329). 08 Thứ Hai. Hs 2,16.17b-18.21-22 ; Mt 9,18-26. X  03 09 Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo. Hs 8,4-7.11-13 ; Mt 9,32-38. X  04 10 Thứ Tư. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), trùm họ, tử đạo († 1840). Hs 10,1-3.7-8.12 ; Mt 10,1-7. X  05 11 Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9 ; Mt 10,7-15. Tr  06 12 Thứ Sáu. Thánh Ignacio Clemente Delgado Y, giám mục, tử đạo († 1838); thánh Anê Lê Thị Thành (bà thánh Đê), giáo dân, tử đạo († 1841); thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục, tử đạo († 1842). Hs 14,2-10 ; Mt 10,16-23. X  07 13 Thứ Bảy. Thánh Henricô. Is 6,1-8 ; Mt 10,24-33. X  08 14 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Am 7,12-15 ; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10a) ; Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ thánh Camillô Lellis, linh mục). Cẩm Giang + Tiên Nha chầu Thánh Thể. X  09 GIÁO HUẤN SỐ 33 BÍ TÍCH THÁNH THỂ ÐƯỢC GỌI BẰNG NHỮNG DANH HIỆU NÀO? (tt) Bí tích Thánh Thể được gọi là cuộc Tưởng Niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Bí tích Thánh Thể được gọi là Hy Lễ Thánh, vì hiện tại hóa hy lễ duy nhất của Chúa Cứu Thế và bao gồm lễ vật của Hội Thánh. Bí tích Thánh Thể còn được gọi là "hy tế thánh lễ", "hy lễ ca ngợi" (x. Dt 13,15; x. Tv 116, 13.17), hy lễ thiêng liêng (x. 1 Pr 2,5), hy lễ tinh tuyền (x. Ml 1,11) và thánh thiện, vì hoàn tất và vượt trên mọi hy lễ trong Cựu Ước.  Bí tích Thánh Thể được gọi là phụng vụ thánh thiện và thần linh, vì là tâm điểm và cách diễn tả cô đọng nhất của toàn thể phụng vụ Hội Thánh. Cũng vì thế, bí tích Thánh Thể được gọi là Mầu Nhiệm Rất Thánh, Bí Tích Cực Thánh, vì là bí tích trên các bí tích. Chúng ta dùng thuật ngữ Thánh Thể để chỉ bánh thánh được cất giữ trong Nhà Tạm. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1330). 15 Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), trùm họ, tử đạo († 1855). Bổn mạng các ông bà cố Giáo phận Bắc Ninh (Đ). Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục, tử đạo († 1838). Is 1,10-17 ; Mt 10,34 hay 11,1. Tr  10 16 Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Is 7,1-9 ; Mt 11,20-24. (Lễ Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50). X  11 17 Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16 ; Mt 11,25-27. X  12 18 Thứ Năm. Thánh Đaminh Đinh Văn Đạo (Đạt), quân nhân, tử đạo († 1839). Is 26,7-9.12.16-19 ; Mt 11,28-30. X  13 19 Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8 ; Mt 12,1-8. X  14 20 Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo. Thánh José Diaz Sanjurjo An, giám mục, tử đạo († 1857). Mk 2,1-5; Mt 12,14-21. X  15 21 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 23,1-6 ; Ep 2,13-18 ; Mc 6,30-34. Đồng Chương + Hích chầu Thánh Thể. X  16 GIÁO HUẤN SỐ 34 BÍ TÍCH THÁNH THỂ ÐƯỢC GỌI BẰNG NHỮNG DANH HIỆU NÀO? (tt) Bí tích Thánh Thể còn được gọi là bí tích Hiệp Thông, vì kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, Ðấng ban Mình và Máu Người để tất cả trở nên một thân thể  (x. 1 Cr 10,16-17). Bí tích Thánh Thể cũng được gọi là Sự Thánh (x. Giáo huấn các Tông đồ 8,13.12) theo ý nghĩa đầu tiên của "mầu nhiệm các thánh thông công" được tuyên xưng trong kinh Tin Kính của các tông đồ. Ngoài ra, Mình Thánh Chúa còn được gọi là bánh các thiên thần, bánh bởi trời, thuốc trường sinh (x. Thánh Inhaxiô Antiôkia, thư Ep 20,2), của ăn đàng... Cử hành bí tích Thánh Thể được gọi là Thánh Lễ, Lễ Misa, do từ Latinh missio nghĩa là sai đi. Thánh lễ kết thúc với lời Hội Thánh sai các tín hữu đi vào đời, để họ thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1331-1332). 22 Thứ Hai. THÁNH NỮ MARIA  MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18. Tr  17 23 Thứ Ba. Thánh Birgitta, nữ tu. Mk 7,14-15.18-20 ; Mt 12,46-50. X  18 24 Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục. Thánh José Fernandez Hiền, linh mục, tử đạo († 1838). Gr 1,1.4-10 ; Mt 13,1-9. X  19 25 Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28. Đ  20 26 Thứ Sáu. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, tử đạo († 1644). Bảo trợ Giáo lý viên Việt Nam. Gr 3,14-17 ; Mt 13,13,18-23. (Lễ hai thánh: Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17). Tr  21 27 Thứ Bảy. Gr 7,1-11 ; Mt 13,24-30. X  22 28 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,42-44 ; Ep 4,1-6 ; Ga 6,1-15. [Không cử hành lễ thánh Melchor Garcia Sampedro Xuyên, giám mục, tử đạo († 1858)]. Bảo Sơn + Mai Thượng chầu Thánh Thể. X  23 GIÁO HUẤN SỐ 35 BÍ TÍCH THÁNH THỂ TRONG NHIỆM CỤC CỨU ÐỘ DẤU CHỈ BÁNH VÀ RƯỢU Trong Thánh Lễ, nhờ lời Ðức Kitô và lời Hội Thánh kêu cầu Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Ðức Kitô. Vâng lệnh của Chúa và để tưởng niệm Chúa cho đến ngày Người quang lâm, Hội Thánh làm lại điều Chúa đã làm hôm trước ngày chịu nạn: "Người cầm lấy bánh... "Người cầm lấy chén rượu...". Bánh và rượu dù đã trở nên Mình và Máu Chúa Kitô cách mầu nhiệm, vẫn là dấu chỉ cho sự thiện hảo của công trình sáng tạo. Do đó, khi dâng lễ vật, chúng ta tạ ơn Ðấng Sáng Tạo vì đã ban bánh và rượu (x. Tv 104,13-15), tuy "do công lao của con người", nhưng trước hết là "hoa mầu ruộng đất" và "sản phẩm từ cây nho", tức là những ân huệ của Ðấng Sáng Tạo. Hội Thánh coi "bánh và rượu" (St 14,18) do Menkisêđê, vị vua kiêm tư tế, dâng lên Thiên Chúa, là tiên trưng cho lễ vật của Hội Thánh (x. Kinh Tạ Ơn Rôma 95). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1333). 29 Thứ Hai. Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42). Tr  24 30 Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Gr 14,17-22 ; Mt 13,36-43. X  25 31 Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục; thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm họ, tử đạo († 1859). Gr 15,10.16-21 ; Mt 13,44-46. Tr  26  

Lịch tháng 8-2024

THÁNG TÁM Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới: Chúng ta hãy cầu nguyện để những nhà lãnh đạo chính trị biết phục vụ người dân của họ, ủng hộ sự phát triển toàn diện con người và thiện ích chung, đặc biệt là chăm lo cho những người nghèo khổ và những ai đang thất nghiệp. 01 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Bảo trợ Giới trí thức Giáo phận Bắc Ninh. Thánh Bênêđictô Vũ Văn Duệ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo († 1838). Gr 18,1-6 ; Mt 13,47-53. Tr  27  -06 LƯU Ý: Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33). 02 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục. Gr 26,1-9 ; Mt 13,54-58. X  28 03 Thứ Bảy đầu tháng. Gr 26,11-16.24 ; Mt 14,1-12. X  29 04 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15 ; Ep 4,17.20-24 ; Ga 6,24-35. (Không cử hành lễ thánh Gioan Maria Vianney, linh mục). Dũng Vi + Tử Đình chầu Thánh Thể. X  01   -07 GIÁO HUẤN SỐ 36 DẤU CHỈ BÁNH VÀ RƯỢU (tt) Trong Cựu Ước, bánh và rượu được chọn trong số hoa trái đầu mùa của ruộng đất, để dâng làm hiến lễ tạ ơn Ðấng Sáng Tạo. Trong khung cảnh cuộc Xuất Hành, bánh và rượu mang một ý nghĩa mới: "bánh không men" người Do Thái hằng năm vẫn dùng trong lễ Vượt Qua, nhắc nhớ ngày được giải thoát và vội vã ra đi khỏi Ai Cập; kỷ niệm về Manna trong hoang địa luôn giúp Ítraen nhớ rằng: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Ðnl 8,3); cuối cùng, bánh ăn hàng ngày là sản phẩm của Ðất Hứa, là bằng chứng Thiên Chúa hằng trung tín giữ lời đã hứa. Rượu diễn tả niềm vui ngày lễ hội, nhưng rượu trong "chén chúc tụng" (1 Cr 10,16) vào cuối bữa tiệc Vượt Qua của người Do Thái, có chiều kích cánh chung, chất chứa niềm hy vọng Ðấng Mêsia sẽ đến phục hưng Giêrusa-lem. Ðức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, bằng cách đem lại một ý nghĩa mới và vĩnh viễn cho lời chúc tụng đọc trên bánh và rượu. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1334). 05 Thứ Hai. Cung hiến thánh đường Đức Maria. Gr 28,1-17 ; Mt 14,13-21. (Lễ Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28). X  02 06 Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7.9-10,13-14 (hay 2 Pr 1,16-19) ; Mc 9.2-10. Tr  03 07 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo. Thánh Cajêtanô, linh mục. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28. X  04 08 Thứ Năm. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,31-34 ; Mt 16,13-23. Tr  05 09 Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo. Nk 2,1.3 ; 3,1-3.6-7 ; Mt 16,24-28. X  06 10 Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. Đ  07 11 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1 V 19,4-8 ; Ep 4,30–5,2 ; Ga 6,41-51. (Không cử hành lễ thánh Clara, trinh nữ). Ngọ Xá + Nội Bài chầu Thánh Thể. X  08 GIÁO HUẤN SỐ 37 DẤU CHỈ BÁNH VÀ RƯỢU (tt) Hội Thánh nhận ra các phép lạ hóa bánh ra nhiều, khi "Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát để nuôi sống đám đông", tiên báo sự phong phú của tấm bánh duy nhất là "Thánh Thể" (x. Mt 14,13-21; 15,32-39). Phép lạ hóa nước thành rượu ở Cana (x. Ga 2,11) là dấu chỉ báo trước "Giờ Con Người được tôn vinh". Dấu chỉ này còn loan báo Tiệc Cưới trong Nước Thiên Chúa, nơi các tín hữu sẽ uống rượu mới (x. Mc 14,25) đã trở thành Máu Chúa Kitô. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1335). 12 Thứ Hai. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu. Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, chánh trương; thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng, tử đạo († 1838).  Ed 1,2-5.24-28c ; Mt 17,22-27. X  09 13 Thứ Ba. Thánh Pontianô, giáo hoàng và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo. Ed 2,8 hay 3,4 ; Mt 18,1-5.10.12-14. X  10 14 Thứ Tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 9,1-7 ; 10,18-22 ; Mt 18,15-20. Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16 ; 16,1-2 ; 1 Cr 15, 54-57 ; Lc 11,27-28. Đ  11 15 Thứ Năm. Ed 12,1-12 ; Mt 18,21–19,1. (X). ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a ; 12,1-6a.10ab ; 1 Cr 15,20-27; Lc 1, 39-56. (Được dời lễ trọng vào Chúa nhật ngày 18-08. x. Lưu ý: X, 1, tr 16). Tr  12 16 Thứ Sáu. Thánh Stêphanô, vua nước Hungari. Ed 16,59-63 ; Mt 19,3-12. X  13 17 Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32 ; Mt 19,13-15. Dời lễ trọng vào Chúa nhật thì chiều cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). X  14 18 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Cn 9,1-6 ; Ep 5,15-20 ; Ga 6,51-58. Được cử hành LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). Bài đọc: chính ngày lễ. Nỉ + Tân Cương chầu Thánh Thể. X  15 GIÁO HUẤN SỐ 38 DẤU CHỈ BÁNH VÀ RƯỢU (tt) Khi Ðức Giêsu loan báo cuộc Tử Nạn, cũng như khi Người công bố lần đầu về bí tích Thánh Thể, các môn đệ không chấp nhận; đa số môn đệ thắc mắc: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" (Ga 6,60). Thánh Thể và Thánh Giá là những viên đá gây vấp ngã cho mọi người. Ðây là một mầu nhiệm luôn tạo cớ gây chia rẽ "cả anh em cũng muốn bỏ đi sao?" (Ga 6,67). Câu hỏi của Chúa vẫn vang dội qua các thời đại như lời yêu thương mời gọi mọi người nhận biết: "Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh" (Ga 6,68), và tin tưởng đón nhận hồng ân Thánh Thể, cũng là đón nhận chính Người. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1336). 19 Thứ Hai. Thánh Gioan Êuđê, linh mục. Ed 24,15-24 ; Mt 19,16-22. X  16 20 Thứ Ba. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 28,1-10 ; Mt 19,23-30. Tr  17 21 Thứ Tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ (Tr). Thánh Tử Đạo Bắc Ninh:  Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo († 1838). Lễ nhớ. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a. Đ  18 22 Thứ Năm. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38. Tr  19 23 Thứ Sáu. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. Ed 37,1-14 ; Mt 22,34-40. X  20 24 Thứ Bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51. Đ  21 25 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b ; Ep 5,21-32 Ga 6,54a.60-69. (Không cử hành lễ thánh Luy, vua nước Pháp và thánh Giuse Calasanz, linh mục). Hoà An + Vân Cương chầu Thánh Thể. X  22 GIÁO HUẤN SỐ 39 THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ Ðức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương họ đến cùng. Khi biết Giờ đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Người rửa chân cho họ trong bữa Tiệc Ly và ban cho họ giới răn yêu thương (x. Ga 13,1-17). Ðể trao lại cho họ bảo chứng tình yêu này và cho họ được tham dự vào cuộc Vượt Qua của mình, Người thiết lập bí tích Thánh Thể để tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Người và truyền lệnh cho các tông đồ mà "Người đã đặt làm tư tế của Giao Ước Mới, cử hành bí tích này cho đến khi Người lại đến" (x. Công Đồng Trentô: Tuyển tập các Tín Biểu, các Ðịnh Tín và tuyên bố về đức tin và luân lý, số 1740). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1337). 26 Thứ Hai. 2 Tx 1,1-5.11b-12 ; Mt 23:13-22. X  23 27 Thứ Ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 2 Tx 2,1-3a.14-17 ; Mt 23,23-26. Tr  24 28 Thứ Tư. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Tx 3,6-10.16-18 ; Mt 23,27-32. Tr  25 29 Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29. Đ  26 30 Thứ Sáu. 1 Cr 1,17-25 ; Mt 25,1-13. X  27 31 Thứ Bảy. 1 Cr 1,26-31 ; Mt 25,14-30. (X). Các Thánh Tử Đạo Bắc Ninh. Lễ nhớ. Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số Lễ chung Kính các thánh tử đạo. Đ  28  

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN