Thánh Giá giới trẻ giáo tỉnh đã về với khuôn viên Đại hội giới trẻ 2023

Xem thêm hình ảnh

Chiều nay ngày 19.11.2023, Thánh Giá giới trẻ đã về với nhà thờ giáo xứ Bến Đông, giáo hạt Nội Bài. Đây cũng là nơi tổ chức Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội. Chính thức khép lại hành trình đi đến 81 giáo xứ trong 6 giáo hạt của giáo phận Miền Quan Họ.