Thánh vịnh đáp ca thứ Năm và thứ Sáu tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh

https://youtu.be/Bx_JD11THGw

https://youtu.be/jUKcI_PANFs

Thứ Sáu Tuần Thánh

https://youtu.be/PVcSctPC194

https://youtu.be/K5IyiqDQhmw

https://youtu.be/IEtTz4Hsy3o

Lm. Thái Nguyên