Home / Giáo hội hoàn cầu / Lễ Lá do ĐTC chủ sự ngày 05.04.2020

About admingdbn

Check Also

Tông thư: “Traditionis Custodes” về việc sử dụng Nghi Thức Thánh Lễ Rôma trước cuộc Cải tổ năm 1970

TÔNG THƯ BAN HÀNH DƯỚI DẠNG TỰ SẮC CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ “TRADITIONIS CUSTODES”  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *