Home / Suy niệm / Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5 NĂM 2013

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5 NĂM 2013

 

Ý chung: Cầu cho những người giữ cán cân công lý. Xin cho những người giữ cán cân công lý luôn hành động liêm chính với một lương tâm ngay thẳng.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Chủng viện, đặc biệt cho các chủng viện của các xứ truyền giáo:Xin cho các chủng viện, đặc biệt các chủng viện của các xứ truyền giáo, đào tạo các mục tử như lòng Chúa Kitô mong ước, hoàn toàn tận hiến cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.

cong_ly

 

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG: 01.05.2013

LỄ THÁNH GIUSE THỢ

Mt 13,54-58

1. Ghi nhớ: ” Ông không phải là con bác thợ sao? ” (Mt 13,55).

2. Suy niệm: Ngày 01. 05 cũng là ngày Lao Động quốc tế, Ngày này đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII vào năm 1955, Ngài đã nhận thánh Giuse làm Bổn mạng giới lao động. Thánh Giuse là bổn mạng giới lao động, không phải là do ngẫu nhiên, nhưng vì Ngài là một gia trưởng gương mẫu, là người thợ lao động gương mẫu, cho giới lao động nuôi sống gia đình. Hằng ngày, thánh Giuse âm thầm làm việc nuôi sống Chúa Giêsu và Đức Mẹ, công việc thật khiêm tốn và bình thường. Đến nỗi người ta không tin Chúa Giêsu, chỉ vì Chúa Giêsu là “con bác thợ mộc Giuse”. Nhìn thánh Giuse là “kiểu thức các tài công noi theo”, chúng ta biết lao động là phương thế để con người trở nên giống Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát!

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh cả Giuse, tích cực lao động phục vụ sự sống trần gian, và phát triển sự sống thiên đàng. Amen

 

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG: 02.05.2013

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ga 15, 9 – 11

1. Ghi nhớ: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10)

2. Suy niệm: Chúng ta chỉ thật sự yêu nhau khi chúng ta thật sự kết hợp nên một. Bài Tin mừng hôm nay, cũng trình bày một tình yêu được đặt trên nền tảng của đức ái. Đó là sự hiệp nhất giữa Thiênn Chuá và loài người. Sự tương quan này cũng giống như sự tương quan gĩưa Chuá Con và Chúa Cha. Để được ở trong tình thương của Cha mình thì Chuá Con cũng phải tuân giữ các điều răn của Cha. Vì thế để được Chuá Con yêu và được hiệp nhất với Chuá Cha thì chúng ta hãy năng học hỏi và sống Lời Chuá mỗi ngày

3. Sống Lời Chúa: Thi hành ý Chuá trong cuộc sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tuân giữ mọi điều răn Chuá dạy, để con được đón nhận và sống trong tình yêu của Người. Amen.

 

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG: 03.05.2013

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

Ga 14,6-14

1. Ghi nhớ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã từng nói: “Ta và Cha là một”. Vậy rõ ràng là: “Ai biết Chúa Giêsu thì cũng biết Chúa Cha”. Khi chúng ta nghe lời và hiểu lời Chúa Giêsu, thì chúng ta hiểu biết ý của Chúa Cha. Khi chúng ta thấy việc làm của Chúa Giêsu, thì chúng ta biết công việc của Chúa Cha. Khi chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng hiểu biết tình yêu của Chúa Cha. Vì Chúa Cha là Thiên Chúa vô hình, nên chúng ta không thể nhìn thấy, biết Ngài được. Chúng ta chỉ có thể thấy biết Chúa Cha, nhờ thấy biết Chúa Con, là Chúa Giêsu mà thôi. Ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không thể thấy biết Chúa Cha được, vì chúng ta là loài người hữu hình, hữu hạn, không thể hiểu gì về Thiên Chúa là Đấng vô cùng, vô hạn, vô hình.

3. Sống Lời Chúa: Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, để nhờ đó, chúng con được thông phần sự sống của Chúa Cha, trong tác động của Chúa Thánh Thần. Amen.

 

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG: 04.05.2013

Ga 15, 18 – 21

1. Ghi nhớ: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó ghét Thầy trước…”. (Ga 15, …. )

2. Suy niệm: Bài Tin mừng hôm nay Đức Chuá Giêsu báo trước cho các môn đệ về những khó khăn và bách hại phải gặp trên con đường truyền giáo. Từ ” thế gian ” nghĩa là những người bắt bớ các tông đồ chống lại Thiên Chuá. Khi họ ghét các ông thì chính Đức Giêsu đã bị ghét trước. Vì bóng thường hay ghét ánh sáng, mà các tông đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, là ngững người đã được chọn ra khỏi thế gian, nếp sống không giống với thế gian. Vì chúng ta cũng bị thế gian ghen ghét. Để vượt qua được những chống đối ghen ghét của thế gian, thì mỗi người chúng ta hãy noi gương người Thầy Chi Thánh cũng từng bị thế gian bách hại và giết chết, để chúng ta cũng vui lòng đón nhận mà vác thap giá với Chuá.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi hy sinh vì Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết rằng hôm nay thế gian ghét con bao nhiêu thì ngày mai Chuá thương con bấy nhiêu . Amen.

 

CHÚA NHẬT VI PS .05.05.2013

Ga 14, 23 – 29

1. Ghi nhớ: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”. (Ga 14, 27b)

2. Suy niệm: Xao xuyến là tâm trạng bất an khi con người đối diện trước khó khăn và đau khổ. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn Chúa Giêsu nhận thấy các môn đệ bàng hoàng xao xuyến. Các ông mỗi người một nỗi lo. Thầy mình rồi sẽ ra sao? Số phận mình sẽ như thế nào? Những gì sẽ xảy đến khi Thầy lìa xa? Trong nỗi sợ hãi của các môn đệ Thầy Giêsu tỏ ra bình an mà an ủi các ông. Bởi vì Ngài luôn tin tưởng vào kế hoạch đầy tình yêu của Chúa Cha.

Cuộc sống hằng ngày làm chúng con phải xao xuyến hoài. Không phải vì xa Thầy như các môn đệ xưa nhưng vì thế gian còn lắm gian nan thử thách. Mỗi người phải bôn ba với cái ăn, cái mặc. Có người phải sống trong gia đình mà tình thương đã tan vỡ. Có người phải xao xuyến về những yếu đuối, lỗi lầm của bản thân. Đối diện với những lo sợ trong cuộc sống chúng con rất cần được sự ủi an. Chính Chúa là nguồn an ủi, là điểm cậy dựa duy nhất của đời sống con.

3. Sống Lời Chúa: Năng chạy đến Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lên Người những vất vả trong đời sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng và nương tựa vào tình thương của Chúa. Nhờ đó con tìm được bình an giữa cuộc sống còn nhiều bất an. Amen.

 

THỨ HAI: 06.05.2013

(Ga 15, 26 ; 16, 4a

1. Ghi nhớ: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 27).

2. Suy niệm: Chúa Kitô bị đóng đinh. Hội Thánh Chúa trải qua dòng lịch sử luôn bị bách hại. Người Kitô hữu sống giữa thế gian luôn bị ghen ghét vì “chúng con không thuộc về thế gian”. Chính những cuộc bách hại và những thử thách đức tin trong đời sống đạo, là dịp để người Ktiô hữu làm chứng về Chúa vàm cho người ta hiểu đạo Chúa hơn. Dù không như các Tông đồ, được mắt thấy tai nghe Lời Chúa Kitô, để rồi dám chết vì Chúa; các Kitô hữu ngày nay nhờ học hỏi Lời Chúa, được huấn quyền chỉ dẫn và nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ được sai đến, từng người chúng ta cũng trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô như các Tông đồ.

3. Sống Lời Chúa: Can đảm sống đời chứng nhân gương mẫu, đạo đức. (x Lc 9,23)

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Cuộc đời nào cũng có những khổ nhọc, buồn phiền. Xin cho con đừng chán nản, thất vọng nhưng biết đón nhận vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

 

THỨ BA: 07.05.2013

Ga 16, 5 – 11

1. Ghi nhớ: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 7).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu loan báo về sự ra đi và điều đó có lợi cho các môn đệ, vì: sau cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần sẽ được sai đến với các môn đệ. Khi còn sống ở trần gian hoạt động của Chúa Giêsu bị hạn hẹp trong không gian và thời gian, còn Chúa Thánh Thần thì hoạt động mọi lúc, mọi nơi và trong mọi người. Chúa Thánh Thần sẽ đến để soi sáng và dạy cho các môn đệ những điều mà trước đây các ông chưa hiểu và không có khả năng đón nhận. Chúa Thánhh Thần cũng minh chứng thế gian sai lầm vì tội không tin vào Chúa Giêsu, về sự công chính và sẽ xét xử thế gian.

3. Sống Lời Chúa: Lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần qua sự hướng dẫn của Hội Thánh, qua tiếng lương tâm chân chính của mình.

4. Cầu nguyện: Xin Thần Chân Lý Chúa đến, để dạy bảo con sự khôn ngoan của Chúa, giúp con hăng say làm chứng cho Chúa.. Amen.

 

THỨ TƯ: 08.05.2013

Ga 16, 12 – 15

1. Ghi nhớ: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 13).

2. Suy niệm: Khả năng con người có hạn, không thể hiểu hết mọi điều Chúa dạy. Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần để giúp các môn đệ hiểu biết đầy đủ Người. Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, huấn luyện chúng ta lớn lên trong đức tin. Lời của Chúa không thể chỉ được hiểu biết bằng lý trí, nhưng còn bằng ơn soi sáng và chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Vì thế, chúng ta phải khiêm tốn nài xin ơn Chúa Thánh Thần để hiểu biết Chúa và những sự thuộc về Chúa. Trong đời sống đạo hằng ngày cũng thế, cần có ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thấu hiểu đường lối của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần trong mọi hoạt động.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa,chính nhờ Chúa Thánh Thần mà Hội Thánh hiểu biết đạo lý Chúa dạy. Xin cho con luôn khao khát và năng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi việc. Amen.

 

THỨ NĂM: 09.05.2013

Ga 16, 16 – 20

1. Ghi nhớ: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu báo trước Ngài sẽ ra đi và sẽ trở lại. Chúa cũng cho các môn đệ biết trước những thử thách mà các ông sẽ phải chịu. Nếu Chúa Giêsu đã chết mà không sống lại thì quả là điều đáng buồn cho các môn đệ; nhưng rồi Người đã sống lại thì niềm vui mừng hoan hỉ dâng tràn. Cuộc sống trần thế của người tín hữu không thiếu những khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật… đó chính là những thử thách giúp chúng ta lập công, chuẫn bị cho sự sống đời đời. Khi chúng ta phải chịu thua thiệt, mất mát những gì thuộc về thế gian và ngay cả mất mạng sống của mình vì Đức Kitô, nếu vui lòng đón nhận, chúng ta tìm được vinh phúc đời đời.

3. Sống Lời Chúa: Ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu độ.

4. Cầu nguyện: Lạy Cháu! Trong những phút đen tối của đời sống, xin cho con trung thành với Chúa đến cùng, để được Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 10.05.2013

Ga 16, 20 – 23a

1. Ghi nhớ: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20).

2. Suy niệm: Nỗi buồn của các môn đệ vì vắng Chúa khi Người đi chịu chết. Nổi buồn sẽ biến thành niềm vui khôn tả khi Người sống lại và lên trời. Qua ví dụ về người đàn bà sắp sinh con, Chúa muốn nói: đau khổ đời nầy không phải là thứ đau khổ lúc hấp hối dẫn đến sự chết, nhưng giống như là đau khổ lúc sinh con dẫn đến sự sống mới. Đây là cái nhìn mới mẻ của Tin Mừng về sự đau khổ. Thật vậy, đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá đã sinh lại chúng ta trong đời sống mới. Có chấp nhận au khổ và cùng chết với Chúa Kitô thì chúng ta mới mong được sng lại hạnh phúc với Người.

3. Sống Lời Chúa: Nổi buồn thập giá dẫn đế niềm vui Phục sinh; hy sinh vì dẫn đến hạnh phúc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của con vào Chúa Phục sinh. Amen.

 

THỨ BẢY: 11.05.2013

Ga 16, 23b – 28

1. Ghi nhớ: “Anh em xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em , nhân danh thầy” (Ga 16, 23).

2. Suy niệm: Một trong những ân huệ của đời sống mới đó là lời cầu xin được Chúa Cha chấp nhận nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúa hứa: “Nhân danh Thầy, cứ xin thì sẽ được” . Vì thế, lời cầu xin của chúng ta được Chúa Cha chấp nhận ta phải dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu, nghĩa là phải nhân danh Người mà cầu xin. Điều nầy được thực hiện trong mọi công thức cầu nguyện của Hội Thánh: chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con… Chúng ta tin tưởng cầu xin vì Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho ta biết cầu xin thế nào (Rm 8, 26-27) và Chúa Giêsu là Đấng Trung gian duy nhất, sẽ bầu cử rất đắc lực cho ta trước toà Chúa Cha (Dt 7, 25).

3. Sống Lời Chúa: Mọi lời nguyện xin hãy kết hiệp với Chúa Giêsu mà dâng lên Chúa Cha.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin khơi dậy niềm tin và hy vọng của con mỗi khi cầu xin, vì con ý thức rằng Chúa luôn thương nghe lời con xin. Amen.

 

CHÚA NHẬT VII PS 12.05.2013

CHÚA THĂNG THIÊN

Lc 24, 46 – 53

1.Ghi nhớ:”Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).

2.Suy niệm: Chúng ta đều biết rằng: chứng nhân là người nói sự thật những điều tai nghe mắt thấy. Và trong đời sống, chứng nhân là người sống và hành động như mình thấy và biết, mình tin tưởng và xác tín. Hiểu như vậy, thì các tông đồ là những chứng nhân đầu tiên của Chúa Kitô. Các ông đã theo, đã sống, đã tận mắt chứng kiến cái chết đau thương và sự sống lại tỏ tường của Chúa. Các ông đã chết để chứng thực cho lời mình nói. Các ngài đã sống đúng vai trò chứng nhân. Do đó, người làm chứng cho việc Chúa đã chịu chết và đã sống lại, cũng là làm chứng về sự sống vĩnh cửu của con người. Ngày nay, người kitô hữu cũng là những chứng nhân của Chúa Phục sinh, nhưng tự hỏi: tôi có thực sự là chứng nhân của Chúa Kitô không?

3.Sống Lời Chúa: Dám nói tốt, làm tốt và sống tốt, để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho con biết yêu mến Chúa và luôn biết noi gương các Tông đồ, là những chứng nhân anh dũng của Chúa

 

THỨ HAI: 13.05.2013

ĐÚC MẸ FATIMA

Ga 16, 19 – 23

1. Ghi nhớ: ” Niềm vui của anh em không ai lấy mất được”. (Ga 16, 22b)

2. Suy niệm: khi nhìn ngắm con thơ ra đời người mẹ quên hết những đau đớn mình vừa trải qua. Người kitô cũng đòi hỏi chấp nhận đau khổ với Chúa Kitô mới hy vọng có được niềm vui thật. Khi hiểu được vinh quang Thiên đàng người ta sẽ dễ dàng quên đi những lao nhọc nơi trần thế. Như các thánh tử đạo, vì biết chắc mình được sống đời đời nên các ngài không sợ tù đày hay bắt bớ.

Gieo trong lệ sầu, gặt trong vinh quang đó là xác tín của người biết tin tưởng vào Chúa. Chúng ta sống với Chúa bằng đức tin chứ không bằng mắt thấy, phải luôn chấp nhận những điều mình không hiểu được. Những đau khổ, hy sinh chúng ta chịu ắt sẽ trở thành vinh phúc mà chúng ta sẽ được hưởng mai sau.

3. Sống Lời Chúa: Phó thác cuộc sống cho sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con chấp nhận những hy sinh trong cuộc sống này để đổi lấy phần vinh phúc mai sau. Amen.

 

THỨ BA: 14.05.2013

THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ

Ga 15, 9 – 17

1. Ghi nhớ: “Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”. (Ga15,14)

2. Suy niệm: Nếu xưa kia khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người xa vời vợi thì Chúa Giêsu đến đã thu ngắn khoảng cách ấy. Tương quan giữa con người với Thiên Chúa không phải là tôi tớ với ông chủ, không phải là quan toà xét xử tội nhân. Thiên Chúa muốn gần con người không chỉ như thầy với trò mà còn như là bạn hữu với nhau.

Qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh Chúa Giêsu muốn gần con người hơn bao giờ hết. Ngài tự hạ để con người được vươn cao. Ngài chết để cho cho người được sống. Ngài không cố ý dạy cho các môn đệ những chân lý cao siêu về Thiên Chúa cho bằng cách sống của Ngài nói thay cho tất cả. Giờ đây Chúa Giêsu cũng muốn mọi người hãy đến gần nhau. Hãy sống khiêm nhường, dám hy sinh cho người khác để mỗi người xứng đáng là bạn hữu của Chúa Giêsu.

3. Sống Lời Chúa: Thăm viếng những người đau yếu, cô đơn vì con người cần sống với nhau và cho nhau.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã nâng con lên làm bạn hữu của Chúa. Con xin cảm tạ tình Chúa yêu con và xin cho con biết mau mắn thi hành lệnh truyền của Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ: 15.05.2013

(Ga 15, 11b – 19

1. Ghi nhớ: “Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga15,11)

2. Suy niệm: Niềm vui nơi con người thật mau qua. Hôm qua hớn hở vui mừng ngày nay đã hết rồi. Những gì hôm nay ta thích thú thì ngày mai đã thấy rất thường tình. Niềm vui trọn vẹn chỉ có nơi Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa con người sống trong ngập tràn yêu thương. Thiên Chúa không ngần ngại mời gọi mọi người đến với Ngài. Bởi chính Ngài là tình yêu thật, là hạnh phúc thật. Chúa đã đánh thức tình yêu con sống dậy và hướng dẫn con bước đi trong tình yêu của Chúa. Tình yêu Chúa luôn ẩn dấu trong trái tim con để con biết yêu thương con người. Tình yêu Chúa vẫn đang hiện diện trong đôi mắt của con giúp con nhận ra người khác là anh chị em con. Tình yêu ấy vẫn đang hiện diện trên đôi chân của con để con biết dấn thân phục vụ anh em đồng loại. Sống trong tình yêu Thiên Chúa và yêu mến tha nhân con đã tìm được niềm vui trọn vẹn.

3. Sống Lời Chúa: Sống giới răn mến Chúa yêu người để tìm được niềm vui trọn vẹn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến chia sẻ vui buồn sướng khổ với chúng con, xin cho mỗi người biết chia sẻ tình thương cho nhau để cuộc đời luôn ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Amen.

 

THỨ NĂM: 16.05.2013

Ga 17, 20 – 26

1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa, xin cho họ nên một như chúng ta”

2. Suy niệm: Ai cũng thấy sự hiệp nhất là điều hết sức cần thiết vì nó tạo nên sức mạnh cho một tập thể. Cộng đoàn thiếu hiệp nhất ắt sẽ kéo theo nhiều khó khăn. Hiệp nhất như Thiên Chúa quả là điều rất khó nhưng đó là lý tưởng để mỗi người vươn lên. Chúa tạo dựng con người bằng tình yêu nên Chúa cũng muốn con người hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Cần phải tỉnh thức luôn coi chừng tội lỗi làm ta xa cách Chúa và xa cách nhau.

Trong giáo hội vẫn còn nhiều chia rẽ gây cản trở cho sự hiệp nhất. Trong họ đạo, nơi gia đình vẫn có những bất hoà, chưa thể tìm được tiếng nói chung. Mỗi người đều có trách nhiệm nỗ lực để tháo gỡ những hàng rào cách ngăn sự hiệp nhất. Xây dựng tình hiệp nhất cần gạt bỏ những tự ái, kiêu căng và luôn tha thứ cho người.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho sự hiệp nhất nơi họ đạo, nơi gia đình chúng ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho nhau để tất cả đều sống trong tình yêu của Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 17.05.2013

Ga 21, 15 – 19

1. Ghi nhớ: “Này anh Simon, con ông Giona, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” (Ga 21,15)

2. Suy niệm: Theo cách nghĩ của người đời thì Chúa Giêsu quả thật quá liều khi trao trách nhiệm lớn lao cho Phêrô. Phêrô được trao cho quyền lãnh đạo Giáo hội, chăm sóc đoàn chiên Chúa. Rõ ràng tiêu chuẩn để làm đầu Hội thánh không phải vì hiểu rộng học cao, không vì tài năng cá nhân nhưng là con tim yêu mến Chúa và tha nhân. Phêrô chối Thầy ba lần, giờ đây ba lân Thầy hỏi ông có yêu mến Thầy không.

Ngày nay Chúa vẫn yêu thương từng người chúng con và tin tưởng chúng con. Chúa trao mỗi người một trách nhiệm để chăn dắt đoàn chiên Chúa. Cha sở trông coi họ đạo, cha mẹ chăm lo con cái, người giàu đối với người nghèo, người mạnh khoẻ đỡ nâng người đau yếu. Dù chúng con tài hèn sức mọn những Chúa vẫn tin tưởng trao ban sứ mệnh. Bởi chúng con biết điều Ngài cần nơi chúng con là lòng yêu mến tận đáy con tim.

3. Sống Lời Chúa: Dám nhận trách nhiệm dù to hay nhỏ để phục vụ Giáo hội và tha nhân.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con thành những người môn đệ Chúa, xin Chúa cho chúng con biết đem cả cuộc đời để phục vụ Chúa nơi anh em.

 

THỨ BẢY: 18.05.2013

Ga 21, 20 – 25

1. Ghi nhớ: “Phần anh em hãy theo Thầy”. (Ga 21,22b)

2. Suy niệm: Hội thánh có nhiều bậc sống khác nhau, người sống tu trì, người sống trong bậc gia đình. Mỗi người là một ơn gọi để nên thánh. Ơn gọi vừa là ân ban vừa là bổn phận. Chúa muốn cầm tay từng người mà dắt họ bước đi theo Chúa. Chúa muốn mỗi chúng con trở thành bàn tay nối dài của Chúa để nâng đỡ anh chị em.

Đời con có khi chẳng thấy có gì để cho người khác nhưng Chúa thấy con vẫn còn cái để cho. Những tâm hồn đang gặp khốn đốn, Chúa muốn con sẵn lòng an ủi họ. Những ai đang đau buồn, Chúa muốn con đến với họ để chia sẻ, cảm thông. Những ai đang cô đơn, lầm lủi, Chúa muốn con đến viếng thăm để họ nhận ra lối để quay về. Chúa muốn chúng theo Chúa để qua chúng con mà Chúa bày tỏ tình yêu thương cho con người.

3. Sống Lời Chúa: Đến với nhau với những lời nói khích lệ và an ủi.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin Chúa đừng để con phân bì hay ghen tỵ với người khác nhưng luôn biết nhiệt tình dấn thân hầu mang đến ích lợi cho anh chị em mình. Amen.

 

CHÚA NHẬT: 19.05.2013

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20, 19 – 23

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 23)

2. Suy niệm: Giáo hội được khai sinh từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội đã có một trang sử kéo dài đã 20 thế kỷ rồi. Giáo hội vẫn tiếp tục cần những luồng gió mạnh của Chúa Thánh Thần ùa đến để đổi mới mọi sự. Qua làn hơi, Chúa Thánh Thần trao ban sự sống cho chúng ta. Qua hình lưỡi lửa Chúa Thánh Thần tẩy xoá tâm hồn ta khỏi mọi tội lỗi. Đồng thời Ngài ban sức mạnh để ta trở nên những chứng nhân của Chúa đến tận cùng trái đất.

Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động và biến đổi không ngừng bộ mặt trái đất. Như xưa Ngài biến đổi các tông đồ thế nào, thì hôm nay Chúa Thánh Thần tiếp tục làm cho cuộc sống con người thêm mới bằng cách biến đổi cuộc sống từng người. Các tông đồ từ chỗ không hiểu biết gì, Chúa Thánh Thần cho các Ngài hiểu biết tất cả. Chúa Thánh Thần cùng sẽ mở trí khôn để ta hiểu biết Lời Chúa, nhận biết thánh ý của Thiên Chúa. Các ông từ chỗ nhát đảm, sợ sệt, suốt ngày cửa đóng then cài. Chúa Thánh Thần xuất hiện các ông đã mở tung cửa và đi rao giảng. Các tông đồ từ một trái tim chỉ biết sống cho mình, Chúa Thánh Thần cho các tông đồ một trái tim biết sống cho Chúa và cho người khác.

3. Sống Lời Chúa: Mở rộng tâm hồn để sống theo ơn Chúa Thánh Thần thôi thúc và sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng Nước Chúa ở trần gian.

4. Cầu nguyện: Chúa Thánh Thần đến biến đổi trái tim chúng ta luôn biết yêu thương, gắn kết với hết mọi người trong niềm vui, niềm hy vọng và sự cảm thông. Chớ chi ta biết mở mắt tâm hồn để nhận ra bao cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình. Amen.

 

THỨ HAI VII TN: 20.05.2013

Mc 9,14-29

1. Ghi nhớ: “Thứ quỷ ấy không thể xuất ra, nếu người ta không cầu nguyện» (Mc 9,29).

2. Suy niệm: Trong cuộc sống làm người, có những tật xấu mà người ta dễ dàng luyện tập để chừa bỏ được, nhưng thường thì phải luyện tập một nhơn đức đối lại, cũng dễ dàng tập nhơn đức này. Nhưng phải nhìn nhận rằng, có những thói xấu khó bỏ, và nhơn đức đối lại thói xấu này, cũng khó mà luyện tập được, để bỏ thói xấu ấy. Cần phải có ơn Chúa trợ giúp trong chuyên cần và cầu nguyện. Chúa Giêsu trao quyền cho các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng và trừ quỷ, các môn đệ thành công vui mừng kể cho Chúa nghe. Lần này, có một thứ quỷ mà các môn đệ Chúa không đuổi đi được, họ phải đem đến với Chúa. Sau khi đuổi quỷ ra khỏi em bé, Chúa Giêsu cho biết: “loại quỷ ấy không thể xuất ra, nếu người ta không cầu nguyện”.

3. Sống lời Chúa: Hãy cầu nguyện luôn, kẻo sa chước cám dỗ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn để tâm cầu nguyện, cho con chừa được các tính xấu, và cho con luyện tập được các nhơn đức, để con được bình an và thanh thản trong Chúa. Amen

 

THỨ BA: 21.05.2013

Thánh Kitôphôrô Magalanê, linh mục, và các bạn, tử đạo

Mc 9,30-37

1. Ghi nhớ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

2. Suy niệm: Tâm lý thường của con người thì thích làm lớn, có danh vọng, có nhiều của cải vật chất. Qua bài Tin Mừng hôm nay, nhân lúc các tông đồ tranh luận với nhau về chỗ nhất giữa anh em, Chúa Giêsu đã dạy các ông về tinh thần phục vụ trong khiêm nhường. Đặc biệt là phải nên như Chúa Kitô, phải hy sinh mạng sống mình, để ban sự sống dồi dào cho các Kitô-hữu. Là môn đệ Chúa Kitô, họ càng phải nên giống Chúa Kitô, phục vụ anh em một cách tận tình. Là Kitô hữu, chúng ta cần sống theo Lời Chúa dạy, khiêm nhường phục vụ mọi người tiến tới ơn thánh cứu độ, vì chúng ta đã được Chúa Kitô yêu thương cứu độ chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Ai muốn làm người đứng đầu, phải làm người phục vụ mọi người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con nên giống Chúa Kitô, yêu thương phục vụ mọi người cho được ơn cứu độ. Xin cho con biết quý trọng tình yêu của Chúa. Amen

 

THỨ TƯ: 22.05.2013

T. Rita Cascia, nữ tu

Mc 9, 38 – 40

1. Ghi nhớ: “Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).

2. Suy niệm: Bài tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu rất quảng đại đối với mọi người, còn các môn đệ thì lại có lòng quá hẹp hòi ích kỷ, ghen tị, đố kỵ với người không cùng phe với mình. Các ông còn xin Chúa can thiệp có lợi cho lập trường hẹp hòi của mình. Trong cuộc sống cộng đoàn, cũng như trong gia đình, trong họ đạo, trong giáo phận, hoặc trong các hội đoàn, người ta thường hay mắc phải lỗi này. Là Kitô-hữu, cần nên giống Chúa Kitô, biết quảng đại, yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù nghịch với ta, tha thứ cho anh em, đối xử tốt với mọi người, kể cả người không cùng quan điểm với ta. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống quảng đại, bác ái với tha nhân.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quảng đại giúp đỡ mọi người được nên thánh, và cho con theo gương Chúa Kitô, biết yêu thương mọi người. Amen

 

THỨ NĂM 23.05.2013

Mc 9, 41 – 50

1. Ghi nhớ: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu và Hội Thánh luôn dùng lời nói, việc làm và đời sống mình để đưa con người đến sự thánh thiện trọn hảo. Chúa lên án và không khen thưởng những ai dẫn con người đến tội lỗi. Chúa nói về những người làm gương mù gương xấu rằng: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Chúa cũng muốn dạy chúng ta phải dùng lời nói và gương sáng của mình mà làm cho người ta được nên thánh, và hơn nữa, không bao giờ muốn, hay làm gương xấu cho người ta phạm tội, sa ngã, mất lòng Chúa. Nhất là đối với những người mới theo đạo, hoặc những người nguội lạnh, đức tin của họ còn non kém, chúng ta phải giúp đỡ họ mạnh tin.

3. Sống lời Chúa: Khi con trở lại, hãy nâng đỡ đức tin của anh em con.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con ngày càng mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nhiệt thành trong đức mến, lại xin cho con nên gương sáng, làm cho mọi người được nên thánh. Amen

 

THỨ SÁU: 24.05.2013

Mc 10, 1 – 12

1. Ghi nhớ: “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).

2. Suy niệm: “Và như thường lệ, Chúa Giêsu lại dạy dỗ đám đông đến với Chúa”. Chúa Giêsu là một vị thầy gương mẫu, đã truyền cho thế giới một nền giáo dục căn bản, đạo đức và hướng thiện. Dầu cho người Biệt phái thắc mắc để gài bẩy Chúa, Chúa vẫn chân thành giải thích tận tình. Họ hỏi: Có được phép ly dị không? Sau khi dẫn chứng Cựu ước, trình bày lý do và giải thích kỹ lưỡng, Chúa kết luận: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Ai ly dị, và tiến thêm bước nữa, thì phạm tội ngoại tình. Trong thời gian Giáo Hội Việt Nam đề cao nền giáo dục Kitô-giáo, ước gì mọi Kitô-hữu mặc lấy thái độ tế nhị của Chúa Giêsu, để đối thoại với mọi người.

3. Sống lời Chúa: Chồng hãy yêu thương vợ, như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, gia đình Kitô-hữu là Hội Thánh tại gia, xin cho mỗi thành phần trong gia đình con, biết hòa thuận yêu thương nhau, như chính Chúa đã yêu thương Hội Thánh. Amen

 

THỨ BẢY: 25.05.2013

Mc 10, 13 – 16

1. Ghi nhớ: “Chúa Giêsu ôm lấy những trẻ nhỏ và đặt tay chúc lành cho chúng”. (Mc 10,16).

2. Suy niệm: Người Do Thái có thói quen dẫn trẻ em đến những người có uy tín, để được chúc lành. Trong bài Tin Mừng hôm nay, có nhiều người dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu, lại có người khác là các môn đệ, đã có thái độ ngược lại, là xua đuổi các trẻ nhỏ, không cho chúng đến gần Chúa. Ý của Chúa thì muốn tiếp xúc mọi người, kể cả các trẻ nhỏ, hơn nữa, Ngài muốn cứu chuộc tất cả mọi người. Chúa Giêsu lên tiếng dạy các môn đệ, về ơn cứu chuộc phổ quát của Chúa, và nhấn mạnh đến tâm hồn trong sáng của các trẻ nhỏ: “Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”. Công việc của bạn đang làm, là dẫn con cháu bạn đến với Chúa, hay ngăn cấm?

3. Sống lời Chúa: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết dẫn đưa mọi người đến với Chúa, xin cho con nên như sự chúc lành cho mọi người, kể cả trẻ nhỏ. Amen.

 

CHÚA NHẬT VIII TN: 26.05.2013

LỄ CHÚA BA NGÔI

Ga 16, 12 – 15

1. Ghi nhớ: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. (Ga16,13)

2. Suy niệm: ChúaThánh Thần đến để làm cho chương trình cứu chuộc của Ba Ngôi nên trọn vẹn. Chúa Thánh Thần trong tin Mừng hôm nay xuất hiện như một Thầy dạy. Chúa Thánh Thần sẽ nhắc lại cho con người hiểu rõ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Thánh Thần con người sẽ hiểu rõ hơn tình yêu thầm lặng của Chúa Ba Ngôi.

Không ai lãnh hội được tất cả những gì Chúa Giêsu đã phán. Không ai nắm hết được giá trị những lời giáo huấn của Chúa Giêsu cho cuộc sống, cho đức tin. Chính Chúa Thánh Thần sẽ đến soi tỏ.

Sự thật toàn vẹn chỉ có nơi Thiên Chúa. Bởi chân lý không do con người đặt ra, nhưng là tặng phẩm mà Thiên Chúa ban cho con người. Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện và hoạt động âm ĩ trong lòng mỗi người.

3. Sống Lời Chúa: Sẵn sàng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua lời dạy bảo của Giáo hội.

4. Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Thánh Thần, chúng con muốn trở nên học trò của Ngài để chúng con nhận ra đâu là chân lý chúng con phải theo. Amen.

 

THỨ HAI : 27.05.2013

Mc 10, 17 – 27

1. Ghi nhớ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25).

2. Suy niệm: Thông thường con người ta luôn có lòng tham; họ vừa muốn có thật nhiều của cải, lại vừa muốn có được cả Nước Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, họ vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền bạc. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết về số phận của những người đặt giá trị tiền của vật chất, lên trên giá trị Nước Trời, những người này thật khó vào được Nước Trời, khó hơn việc con lạc đà chui qua lỗ kim. Nên nhớ, mục đích cuối cùng của đời người là hạnh phúc Nước Trời. Đành rằng, phải làm giàu cho sự sống đời này, nhưng phải biết chọn lựa bậc thang giá trị lớn hơn. Sự giàu có tiền của đời này, chỉ là phương tiện, cho con người tiến tới Nước Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết phân biệt giá trị đích thực của các sự vật, cho con biết tích trữ kho tàng Nước Trời. Xin cho con biết cùng đích của đời người là hạnh phúc Thiên đàng. Amen

 

THỨ BA. 28.05.2013

Mc 10, 28 – 31

1. Ghi nhớ: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mc 10,31).

2. Suy niệm: Giá trị đích thực mà con người tìm kiếm, không phải chỉ là của cải vật chất ở đời này, mà còn là những thành quả mà con người sẽ có được ở đời sau. Chúa Giêsu dạy cho ta biết: “Ai bỏ nhà cửa, cha mẹ, ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, thì ở đời này, lại được gấp trăm về những điều đó, và đời sau, được sự sống đời đời”. Như thế chúng ta đã quá rõ về lời hứa của Chúa, về kết quả của việc theo Chúa, ở đời này, và ở đời sau. Là Kitô-hữu, chúng ta theo Chúa, chúng ta hãy khám phá ra những gì chúng ta đang được, và hãy tin tưởng chắc chắn về những điều Chúa hứa. Và qua cuộc sống, chúng ta mời gọi mọi người tin theo Chúa.

3. Sống lời Chúa: Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con trung thành sống đạo Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa, xin cho con biết quý trọng những ơn đã được, đang được, và sẽ được. Amen

 

THỨ TƯ. 29.05.2013

Mc 10, 32 – 45

1. Ghi nhớ: “Nghe vậy, mười môn đệ kia bắt đầu tức giận với ông Giacôbê và ông Gioan” (Mc 10,41).

2. Suy niệm: Khi Chúa Giêsu nghe biết các môn đệ có ý ghen tức với Giacôbê và Gioan, thì Người liền sửa dạy các ông bài học về lòng khiêm nhường và phục vụ. Nếu có lòng ganh tỵ nhau, thì cộng đoàn sẽ có sự chia rẽ, mà có chia rẽ, thì sẽ đưa đến mất đoàn kết, mà mất đoàn kết, thì sẽ không thể cùng nhau xây dựng cộng đoàn, sẽ không có yêu thương nhau. Trong nhiều dịp, Chúa Giêsu thường dạy các môn đệ: “Giữa anh em, ai muốn làm lớn, thì phải phục vụ, phải làm đầy tớ mọi người”. Các môn đệ Chúa không được có sự ghen tỵ với những ơn lành của người khác, trái lại, phải yêu thương giúp đỡ mọi người nên môn đệ Chúa, nên thánh.

3. Sống lời Chúa: Xin Thầy cho mọi người được ở trong vinh quang của Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, xin cho mọi người nên môn đệ Chúa, xin cho con vui mừng khi có nhiều người được ơn Chúa. Amen

 

THỨ NĂM. 30.05.2013

Mc 10, 46 – 52

1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47).

2. Suy niệm: Bệnh mù mắt, không đơn giản chỉ làm cho người ta không thấy được ánh sáng, mà còn làm cho người ta thiếu thốn đủ điều, nghèo và bị sĩ nhục. Người hành khất mù này đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, khi anh vừa mở miệng kêu xin Chúa Giêsu thương xót, thì lại bị nhiều người đi đường trách mắng. Anh mù vẫn tiếp tục kêu xin, tiếp tục tin tưởng cậy trông lòng thương xót Chúa. Anh này bị mù mắt thể xác, nhưng con mắt tâm hồn của anh, thì rất sáng suốt, rất rõ ràng. Nhìn lại chính mình, chúng ta đang sáng mắt thể xác, nhưng có khi chúng ta đang bị mù về tâm hồn: khi chúng ta không thương xót người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi. Nếu ta bị mù, hãy chạy đến Chúa Giêsu và thưa: Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót con!

3. Sống lời Chúa: Cứ yên tâm, đứng dậy đi! Người gọi bạn đấy!

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được thấy Chúa, xin cho con biết an ủi người khốn khổ, xin cho con biết thương xót nghèo túng. Amen

 

THỨ SÁU. 31.05.2013

LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG (K)

Lc 1, 39 – 56

1.Ghi nhớ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

2. Suy niệm: Kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Hội Thánh muốn cùng với Mẹ mình dâng lời ngợi khen Thiên Chúa trong kinh Ma-nhi-fi-cát. Đức Mẹ đáng được tôn kính đặc biệt, kính mến đặc biệt, vì các nhân đức trọn hảo của Đức Mẹ. Trước hết là đức tin vào Thiên Chúa của Mẹ, đã được bà thánh Isave khen ngợi là ‘có phúc’. Kế đến là lời “xin vâng” của Mẹ, thật dịu dàng, khiêm tốn, và đáng được mọi người bắt chước. Lại nữa, lòng biết ơn Chúa của Đức Mẹ, được hát lên trong kinh Magnificat, cũng đáng được chúng ta hoà nhịp cất tiếng hát tạ ơn Chúa. Sau nữa, là lòng thương người của Đức Mẹ, đáng được chúng ta noi theo mà thực hiện việc giúp đỡ anh em mình.

3. Sống lời Chúa: Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin cho chúng con có lòng kính mến Đức Mẹ, xin cho con tập luyện được các nhơn đức của Mẹ, cho con đáng được gọi là con Chúa. Amen

Sưu tầm

About admingdbn

Check Also

Suy niệm Tin mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

THÁNH TÂM CHÚA: TIM, TÌM, TÍM Tim phập phồng bơm máu đem sự sống. Tim …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.