Home / Thông báo / Giáo phận / Quyết định bổ nhiệm cha xứ Xuân hoà & giám đốc nhà Thánh Tự

Quyết định bổ nhiệm cha xứ Xuân hoà & giám đốc nhà Thánh Tự

 

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINHTP. BẮC NINH – VIỆT NAMTel:  +84 (241) 382 1438Fax: +84 (241) 382 4843

Email: vptgmbn@gmail.com

 

_________________

Số: 20/2014/QĐ-TGM

QUYẾT ĐỊNH

Bổ Nhiệm Linh Mục

 

GIÁM MỤC  GIÁO PHẬN BẮC NINH

Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn dân Chúa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm quí cha có tên trong danh sách dưới đây:

1. Cha Đaminh Nguyễn Văn Bích làm chính xứ Xuân Hoà.

2. Cha Gioan B. Nguyễn Huy Long làm Giám đốc Nhà ứng sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự.

3. Cha Gioan B. Nguyễn Xuân Toàn phụ tá cha Đaminh Nguyễn Văn Bích và phụ tá cha Gioan B. Nguyễn Huy Long.

Điều 2. Giao cho cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu sắp xếp việc quý cha tiếp nhận nhiệm sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ngay khi quí cha tiếp nhận nhiệm sở.

Xin Chúa chúc lành cho quí cha và sứ vụ của quí cha.

 

 

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2014

                      (Ấn ký)

   + Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

                              Giám mục Bắc Ninh

About admingdbn

Check Also

Thông báo Thánh lễ truyền chức và tạ ơn linh mục

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2021   Thông báo thánh lễ  truyền chức  và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *