Home / Giới thiệu GP / Giáo hạt-Giáo xứ / Bản đồ giáo hạt Bắc Ninh

Bản đồ giáo hạt Bắc Ninh

GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN BẮC NINH

# Giáo hạt Linh mục quản hạt Số xứ họ,
giáo điểm
1 Bắc Giang Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm 100
2 Bắc Ninh Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong 53
3 Nội Bài Lm. Đaminh Vũ Quang Chí 52
4 Thái Nguyên Lm. Đaminh Nguyễn Văn Kinh 82
5 Tuyên Quang Lm. Giuse Trần Văn Chỉnh 68
6 Vĩnh Phúc Lm. Phêrô V. Chu Quang Hòa 54

XỨ HỌ THUỘC HẠT BẮC NINH

# X họ Địa chỉ
1 Bắc Ninh 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
2 Cẩm Giang Phố Nguyễn Giáo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN
3 Dâu Khương Tự, Thanh Khương, Thuận Thành, BN
4 Dũng Vi Thôn Giáo, Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh
5 Đình Tổ Đình Tổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
6 Kẻ Mốt Tân Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương
7 Lai Tê Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh
9 Nam Viên Nam Viên, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
10 Ngăm Giáo Ngăm, Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh
11 Ngô Khê Ngô Khê, Phong Khê, Tp. Bắc Ninh, BN
12 Nguyệt Đức Vạn Phúc, Vạn An, Tp. Bắc Ninh, BN
13 Phong Cốc Phong Cốc, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh
14 Phượng Giáo Phượng Giáo, Thị trấn Thứa, Lương Tài, BN
15 Phượng Mao Mao Trung, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh
16 Tử Nê Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh
17 Từ Phong Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
18 Thọ Ninh Thọ Ninh, Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh
19 Đồng Nhân Đồng Nhân, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
20 Xuân Hòa Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh