Ban hành giáo Yên Tập tuyên hứa

Vào hồi 19 giờ, thứ Sáu, ngày 21/04/2023, cha xứ Giuse Nguyễn Quốc Triệu đã chủ sự Thánh lễ và Nghi thức tuyên hứa của Ban hành giáo họ Nhà xứ Yên Tập nhiệm kì 2023-2028.

Khởi đầu Thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cách đặc biệt cho quý chức hôm nay tuyên hứa được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để phục vụ giáo xứ, giáo phận và Giáo Hội, làm chứng nhân cho Chúa và hăng say vững bước trên con đường loan báo Tin Mừng.

Nghi thức tuyên hứa được cử hành sau bài giảng lễ. Quý vị Ban hành giáo tiến lên cung thánh để tiến hành nghi thức tuyên hứa. Sau đó, cha xứ trao văn thư bổ nhiệm cho từng quý vị. Kết thúc nghi thức tuyên hứa Ban Hành giáo mới, cha Giuse đã trao “Bằng mãn nhiệm” cho Ban hành giáo cựu.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse kêu gọi cộng đoàn dân xứ cầu nguyện cho Ban hành giáo mới và cựu để họ luôn hành động theo tinh thần Phúc âm, dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần với lòng can đảm và nhiệt tâm làm tông đồ để phục vụ Dân Chúa.

Hương Giang

Tin liên quan