Home / Giáo hội Việt nam / Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của HĐGM Việt Nam

About admingdbn

Check Also

Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh

Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng Toàn thể Dân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *