Home / Ban mục vụ (page 3)

Ban mục vụ

Thánh Lễ ra mắt tân Ban điều hành Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa

Chúa Nhật, ngày 7/11/2021, Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa ra mắt tân Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2021-2024 tại nhà thờ giáo xứ Tử Nê. Hiện diện trong Thánh Lễ có quý cha Tuyên Úy Hiệp đoàn, cha phó Tuyên Úy Liên Đoàn, cha chính xứ, cha phụ tá Giáo …

Read More »