Thánh Lễ ra mắt tân Ban điều hành Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa

Chúa Nhật, ngày 7/11/2021, Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa ra mắt tân Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2021-2024 tại nhà thờ giáo xứ Tử Nê. Hiện diện trong Thánh Lễ có quý cha Tuyên Úy Hiệp đoàn, cha phó Tuyên Úy Liên Đoàn, cha chính xứ, cha phụ tá Giáo xứ Tử Nê, quý trưởng trong Ban điều hành Liên đoàn, cùng toàn thể quý trưởng đến từ các Giáo xứ trong Hiệp Đoàn.

Thánh lễ được bắt đầu với nghi thức rước cờ đoàn, đại diện các xứ đoàn trong hiệp đoàn, cùng quý Cha rước cờ vào phía trong ngôi thánh đường. 

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, cha phó Tuyên Úy Liên Đoàn nhắn nhủ đến các bạn sa mạc sinh và toàn thể cộng đoàn đừng xét đoán một ai khi nhìn bề ngoài của họ. Chỉ nhìn hình thức bên ngoài, chúng ta không thể xét đoán điều gì về con người, tính cách hay bản chất của họ. Giống như Chúa Giê-su đã dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy(Mt 7,1-2). Vậy nên, các sa mạc sinh hãy sống yêu thương và giúp nhau hoàn thiện bản thân mình hầu trở nên một con người tốt lành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Từ đó, các bạn sẽ mang Chúa đến cho các em thiếu nhi và tất cả mọi người xung quanh.

Tiếp sau đó là nghi thức sai đi cho 66 sa mạc sinh trong hiệp đoàn. Sau một khoảng thời gian đào tạo thì ngày hôm nay các bạn được tuyên hứa và nhận chứng chỉ giáo lý viên. Chứng chỉ là một dấu chỉ bước đầu của hành trình sai đi, nó là vũ khí trang bị cho các bạn khi các bạn mang Chúa đến cho mọi người và làm chứng cho Chúa ở giữa muôn dân.

Thánh lễ kết thúc trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa. Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm thân mật trong niềm vui và tình huynh đệ, để chúc mừng cho Tân Ban Điều Hành Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa.

BTT HĐCTC

Tin liên quan