Home / Suy niệm (page 31)

Suy niệm

Suy niệm Tin mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa

CHÚA CHĂM LO CHO DÂN NO THỎA Ăn uống là nhu cầu thiết yếu để sống. Khi người nào mà không ăn uống được nữa thì nguy mất rồi, nhanh chóng mời cha đến xức dầu là vừa. Thế nên, Thiên Chúa là Cha và là Đấng ban sự sống …

Read More »