Home / Suy niệm (page 32)

Suy niệm

Suy niệm Tin mừng Phục Sinh: Sống Tin Mừng Phục Sinh

SỐNG TIN MỪNG PHỤC SINH Phụng vụ Chúa Nhật Phục Sinh bắt đầu bằng đêm Canh Thức Vượt Qua, diễn tả Dân Chúa vượt qua nô lệ tới tự do, vượt qua tội lỗi sang thánh thiện, nhất là Chúa Giêsu vượt qua sự chết lên sự sống – một cuộc vượt qua …

Read More »

Một lối nhìn về cuộc khổ nạn Đức Giêsu

NGÀY ĐỨC GIÊSU CHỊU CHẾT QUA NHỮNG DỮ KIỆN LỊCH SỬ LÝ DO VÀ Ý NGHĨA VỀ CÁI CHẾT CỦA ĐỨC GIÊSU   Dữ kiện lịch sử về cái chết của Đức Giêsu Ngày tháng Đức Giêsu chịu chết và lý do thần học: những dữ liệu trong Kinh Thánh …

Read More »

Suy niệm Tin mừng: Lễ lá Vui quá là vui

Lễ Lá mời ta sống lại cảnh dân thành Giêrusalem năm xưa tưng bừng đón Chúa. Dân chúng như thể các “fan cuồng” reo hò tung hô Chúa Giêsu thần tượng. Hơn thế nữa, họ si mê Chúa đến độ họ không tiếc Chúa cái gì: cho Chúa mượn lừa, …

Read More »