Home / Thông báo (page 46)

Thông báo

Thông báo: Lễ bổn mạng Ban hành giáo & bế mạc năm Đức tin Gp. Bắc Ninh

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH TP. BẮC NINH – VIỆT NAM Tel:+84 (241) 382 1438 Fax:+84 (241) 382 4843 Email: vptgmbn@gmail.com                                               THÔNG BÁO   LỄ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ Quan thày Ban hành giáo bế mạc năm đức tin giáo phận Bắc …

Read More »

Thư cha Giuse Tĩnh mời nhận xứ Bắc Kạn

GIÁO PHẬN BẮC NINH       GIÁO XỨ BẮC KẠN   THƯ MỜI Nhân dịp về nhận xứ Bắc Kạn,Giáo phận Bắc Ninh. Con trân trọng kính mời: Đức Cha, cha Tổng Đại Diện, Quý cha Quản Hạt, quý cha vàquý Bề Trên Tới tham dự thánh lễ nhận xứ Vào …

Read More »

Thông báo truyền chức Phó tế

Tòa giám mục BẮC NINH TP. BẮC NINH – VIỆT NAM Tel: +84 (241) 382 1438 Fax: +84 (241) 382 4843 Email: vptgmbn@gmail.com       Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2013                Thông báo Truyền chức phó tế Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo …

Read More »