Mừng lễ quý cha mang thánh hiệu Giuse

Mừng Lễ Thánh Giuse 

TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

Cùng các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
và anh chị em giáo dân trong giáo phận

Hân hoan mừng Lễ Bảo Trợ Quý Cha: 

 1. Giuse Phạm Sĩ AN
 2. Giuse Nguyễn Hoàng ÂN
 3. Giuse Bùi Xuân BÍNH
 4. Giuse Trần Đăng CAN
 5. Giuse Lê Quốc CHINH
 6. Giuse Trần Văn CHỈNH
 7. Giuse Nguyễn Văn CÔNG
 8. Giuse Mai Viết DƯƠNG
 9. Giuse Nguyễn Văn ĐINH
 10. Giuse Ngô Ngọc ĐOÀN
 11. Giuse Trần Bá HẠNH
 12. Giuse Phạm Minh HẢI
 13. Giuse Phạm Đức HẬU
 14. Giuse Nguyễn Đức HIỂU
 15. Giuse Hà Mạnh HOÀN
 16. Giuse Hoàng Trọng HỰU
 17. Giuse Trần Đức Huyên
 18. Giuse Nguyễn Văn KHIÊM
 19. Giuse Trần Quang KHIÊM
 20. Giuse Hoàng Văn LỊCH
 21. Giuse Nguyễn Văn Nam
 22. Giuse Đinh Đồng NGÔN
 23. Giuse Nguyễn Văn PHONG
 24. Giuse Phạm Văn PHƯƠNG
 25. Giuse Nguyễn Văn QUÂN
 26. Giuse M. Phạm Văn SỔ
 27. Giuse Nguyễn Huy TẢO
 28. Giuse Hoàng Văn THẬP
 29. Giuse Đinh Văn THÀNH
 30. Giuse Trần Quang Thu
 31. Giuse Ngô Xuân TÍN
 32. Giuse Nguyễn Văn TĨNH
 33. Giuse Nguyễn Quốc TOẢN
 34. Giuse Đặng Văn TRỌNG
 35. Giuse Nguyễn Văn Trường
 36. Giuse Hoàng Anh TUẤN
 37. Giuse Trần Quang VINH 

Kính chúc Quý Cha

Mừng Lễ Bảo Trợ vui tươi và tràn đầy ơn Chúa

trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Giuse,

ban cho Quý Cha sức khỏe, bình an

và lòng nhiệt thành chiếu tỏa tình thương của Chúa. 

Nguyện chúc,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh