Home / Uncategorized (page 63)

Uncategorized

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội thứ 51

“Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” (Is 43,5) Thông truyền niềm Hy vọng và sự Tin tưởng trong thời đại chúng ta Nhờ  những  tiến  bộ  về  công  nghệ,  việc  tiếp  cận  các  phương  tiện  truyền  thông  giúp  cho  biết bao người  có thể  chia sẻ thông tin  tức …

Read More »

Thánh Lễ Bế Mạc Thường Huấn Linh Mục Giáo Tỉnh Hà Nội Năm 2017 Tại Giáo Phận Thái Bình

Vào hồi 10 giờ 15 phút, tại Thánh đường Giáo xứ Chính tòa Thái Bình, Đức Tổng Giám mục Leopondo Girelli -Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam- đã chủ sự Thánh lễ bế mạc Hội nghị Thường huấn Linh mục trong sự hiệp thông …

Read More »

Thông báo lớp thánh nhạc trong phụng vụ

 THÔNG BÁO LỚP HỌC: MỤC VỤ THÁNH NHẠC (từ ngày 15/6/2017 –  5/7/2017) 1.Môn học: Nhạc lý căn bản. Đệm đàn sơ cấp, đệm đàn nâng cao. Đệm đàn trong phụng vụ. Hướng dẫn đánh nhịp căn bản và nâng cao. Luyện thanh, hát Quan Họ 2.Thời gian: Từ ngày 15/06- …

Read More »