Home / Uncategorized (page 61)

Uncategorized

Gx. Bắc Kạn mừng Chúa Giáng sinh

“Núi núi rừng mong cơn mưa xuân,  Núi núi rừng mong tia nắng ấm. Núi núi rừng chờ đón Tin Mừng, chờ đón tin mừng…  ….  Đây Tin Mừng tin vui Giê-su,  Đây Tin Mừng ban muôn ơn phúc.  Đây Tin Mừng giải thoát muôn nhà, giải thoát muôn nhà…” …

Read More »