Video giáo xứ Đại Lãm chuẩn bị Giáng sinh

Trân trọng giới thiệu:

Đêm canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh 2016 của Giáo xứ Đại Lãm
sẽ được truyền hình trực tiếp trên Youtube và Facebook vào lúc 18h30 ngày 24 tháng 12 năm 2016.

YouTube player

Thông tin từ giáo xứ Đại Lãm