Bài viết mới
Home / Hội đoàn / Mân côi / Gx. Nhã Lộng: Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Gx. Nhã Lộng: Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Nhã Lộng: ngày 7 / 10 / 2020 Lễ Đức Mẹ Mân Côi  cũng là Lễ bảo trợ giáo xứ Nhã Lộng và được tổ chức tại cung thánh đường đường Mân Côi của giáo xứ Nhã Lộng.

Trương trình bắt đầu vào lúc 8h00′, cha chủ sự  xông hương kiệu Đức Mẹ Mân Côi và rước kiệu quanh thánh đường của giáo xứ . Rước kiệu song là phần dâng hoa cộng đồng của 46 đoàn đến từ các  họ thuộc giáo hạt Thái Nguyên dâng hoa Đức Mẹ Mân Côi.

Sau phần dâng hoa là thánh lễ bổn mạng họ nhà xứ Nhã Lộng do cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn chủ t. Cùng đồng tế với cha tổng có quản hạt Thái Nguyên Đa Minh Nguyễn Văn Kinh quản hạt Thái Nguyên, cha đặc trách hội Mân Côi của giáo phận Phêrô Mai Viết Thắng và một số cha trong giáo hạt.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha đặc trách hội Mân Côi  kêu gọi chị em Mân Côi ” Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi và nhờ Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta .”

Trong thánh lễ hôm các vị ban hành giáo cũ kết thúc nhiệm vụ nhận bằng mãn nhiệm, các vị mới  đắc cử cũng tuyên hứa bắt đầu nhiệm kỳ ban hành giáo mới.

Nguyễn Sơn

About admingdbn

Check Also

Tháng Mười – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới: Xin cho Thượng Hội Đồng …