Bài viết mới
Home / Giới thiệu GP / Giáo hạt-Giáo xứ / Hạt Nội Bài / Hội Giuse giáo hạt Vĩnh Phúc và Nội Bài họp thường niên

Hội Giuse giáo hạt Vĩnh Phúc và Nội Bài họp thường niên

Sáng thứ tư ngày 25/7/2018,tại nhà thờ Vĩnh yên Cha xứ FX Nguyễn Văn Huân chủ tế dâng Thánh lễ Tạ ơn cho Hội Giuse giáo hạt Tây nam cũ, đồng tếvới ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Vẻ.
Trước Thánh lễ Cha FX cùng Ban Phục Vụ Hội Giuse giáo phận Bắc ninh tổ chức một cuộc họp đặc biệt: gồm các Ban Phục Vụ Hội Giuse giáo họ, giáo xứ trong toàn giáo hạt Tây nam cũ.
Cũng trong cuộc họp này, cha đặc trách Phan xi cô  đã công bố tách hội Giuse giáo hạt Tây Nam thành ra hai hội Giuse của giáo hạt là Vĩnh phúc và Nội Bài theo như quyết định tách giáo hạt của giáo phận. Cha phụ trách cũng cảm ơn ban phục vụ giáo hạt Tây Nam cũ và bầu  lại  ban phục vụ Hội Giuse giáo hạt Vĩnh phúc và Nội bài.

Kể từ khi được thành lập, ban phục vụ Hội Giuse giáo hạt Tây nam đã luôn luôn cố gắp mời gọi và thành lập hàng chục ban phục vụ Hội Giuse giáo họ mới. Số thành viên hiện nay là 5.800 người. Các thành viên trong hội Giuse vẫn luôn gặp gỡ cầu nguyện, chầu Thánh Thể và chia sẻ lời Chúa hàng tháng, làm công việc bác ái từ thiện, hàn gắn những gia đình đang tan vỡ.

Giuse Hồng Phúc

About admingdbn

Check Also

Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2022-2023

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể đại gia đình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.