Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa Thường Niên năm A

CHÚA THƯƠNG CHÚA THƯỞNG PHÚC HƯỞNG ĐỜI ĐỜI

Sống trong đời, ai cũng mong muốn hạnh phúc. Thế nên trong dịp Tết, mọi người cầu chúc cho nhau Năm Mới nhiều phúc lộc như an khang thịnh vượng, mạnh khỏe sống lâu. Phúc Âm tuần này Chúa cũng chúc phúc cho nhân loại. Những phúc lành được hưởng vì Chúa thương Chúa thưởng cho chúng ta.

1. Hưởng phúc Chúa thương. Dịp Tết vừa rồi người ta đa số đi chúc tết những người trên, những người có địa vị chức quyền, còn Kinh Thánh lại kể Chúa đi chúc tết người nghèo hèn bệnh tật, cô nhi quả phụ. Những hạng người trong đời bị coi thường, bị gạt ra ngoài lề xã hội thì lại có phúc vì được Chúa thương yêu. Người ta hạnh phúc khi được người khác yêu thương, khi được Chúa yêu thương thì phúc đức vô cùng. Chúa ban phúc cho người nghèo hèn cho thấy Chúa yêu thương vô điều kiện, tình yêu Chúa cho không biếu không, chứ không phải thứ tình cảm có đi có lại mới toại lòng nhau.

2. Hưởng phúc Chúa thưởng. Câu cuối bài Phúc Âm Chúa tuyên bố: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Dịp cuối năm người ta vui sướng hạnh phúc khi được thưởng Tết một món tiền. Thế nhưng, phần thưởng đó chẳng là gì khi sánh với phần thưởng Chúa ban cho chúng ta, phần thưởng đó là Nước Trời, là chính Chúa. Phúc thật không phải được hưởng vật chất trần gian, mà là được hưởng phần thưởng Nước Trời với Chúa. Như một em bé hạnh phúc thật sự không phải được món đồ chơi hay gói kẹo, mà là được chính Mẹ ôm bé vào lòng.

Mối phúc đầu tiên Chúa công bố: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” là cốt lõi làm nên hạnh phúc và phúc đức của đời người. Hạnh phúc không phải là tham lam ôm giữ nhiều thứ, nhưng là sống thanh thoát, buông bỏ. Phúc đức của đời người không phải là có nhiều trong kho, mà là cho đi nhiều. Chúa có gì thì cho đi hết. Đó chính là, phúc thay ai có tấm lòng quảng đại. Amen.

Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường