Bài viết mới
Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Tài liệu Hội trưởng gia đình Giáo phận Tháng 9

About Nguyen Nguyen

Check Also

Rao báo truyền chức Phó tế

Bắc Ninh, ngày 26  tháng 11 năm 2022 Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng …