Thánh lễ Làm Phép Dầu

Từ Phong: Các linh mục trong thời đại mới này phải có khả năng  Phúc Âm hóa, nghĩa là Phúc Âm hóa người Ki tô hữu qua việc cử hành các bí tích; dạy giáo lý, thăm viếng lương dân…, đức cha giáo phận chia sẻ trong Thánh lễ làm phép Dầu.

Vào lúc 9g00 sáng ngày thứ ba tuần thánh (11/4/2017), đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt sj. chủ tế thánh  lễ làm phép Dầu tại trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong.  

Hầu hết  các  cha  trong giáo phận đến đồng tế trong  thánh lễ  để bày tỏ tình hiệp thông trong giáo phận và lặp lại lời tuyên hứa ngày chịu chức linh mục.

Đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho quý cha còn có nam nữ tu sỹ và đông đảo anh chị em giáo dân.

Ngỏ lời với quý cha trong bài giảng, đức cha nói đến ý nghĩa của thiên chức linh mục trong sứ mạng phục vụ dân Thiên Chúa. Đặc biệt đức cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thường huấn linh mục.

Đôi khi người ta nghĩ chỉ trong sáu năm học đại chủng viện là các chủng sinh đủ kiến thức làm linh mục,  nghĩ như vậy thì hoàn toàn thiếu sót, các linh mục phải tự thường huấn mình mỗi ngày, hay tham dự các khóa thường huấn chung để trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân cho đến khi lìa đời mới có thể Phúc Âm hóa  thế giới này được, vì linh mục là một sứ mạng chứ không phải là một ngành nghề, vị giám mục giáo phận miền Quan Họ chia sẻ.

Sau bài giảng, các cha đứng hướng lên đức cha chủ tế công khai lặp lại lời tuyên hứa ngày chịu chức linh mục. Sau đó đức cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý cha và cho ngài.

Thánh lễ hôm nay được gọi là lễ làm phép Dầu, vì trong thánh lễ đức giám mục làm phép ba loại dầu thánh: dầu thánh hiến – SC (Sanctum Chrisma), dầu bệnh nhân – OI (Oleum Infirmorum) và dầu dự tòng – OS (Oleum Sanctum hay Oleum Catechumenorum).  

Ba  loại dầu thánh  làm phép hôm nay sẽ được dùng cho cả năm trong các bí tích Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức thánh, xức dầu bệnh nhân; cung hiến nhà thờ và bàn lễ.

Cũng nên biết theo truyền thống từ nhiều năm nay trong giáo phận, lễ Dầu được cử hành lần lượt một năm tại nhà thờ chính tòa và năm kế tiếp tại một nhà thờ khác trong giáo phận.

Thánh lễ làm phép Dầu kết thúc vào lúc 10g30 với nghi thức rước dầu thánh vào phòng thánh.

_MG_0304 _MG_0358 _MG_0356 _MG_0354 _MG_0350 _MG_0349 _MG_0347 _MG_0345 _MG_0344 _MG_0342 _MG_0339 _MG_0338 _MG_0335 _MG_0332 _MG_0331 _MG_0322 _MG_0317 _MG_0316 _MG_0312

Tin: Hà Như Nguyệt

Ảnh: Antoine Kelbert

 

Tin liên quan