Home / Thông báo / Thư mời họp mặt của chi tộc gia đình Bắc Ninh tại Houston

Thư mời họp mặt của chi tộc gia đình Bắc Ninh tại Houston

Kính thưa Lm. linh hướng và toàn thể hội viên gia đình Bắc Ninh tại Houston.
Vì nữ tu Maria Chu Thị Dâng, bề trên tổng quyền đầu tiên của dòng nữ Đa Minh giáo phận Bắc Ninh, trụ sở tại Xuân Hòa, đến công tác tại Houston. Dì bê trên đã gặp cha linh hướng và ban đại diện chi tộc Houston, dì ngỏ ý muốn lợi dụng chuyến công tác này, đi thăm từng gia đình hội viện gia đình Bắc Ninh tại Houston, cũng như các nơi khác trong Hoa Kỳ. Nhận thấy thời gian công tác ngắn, và nhiều việc phải thực hiện, nên cha linh hướng và ban đại diện cám ơn ý định tốt của dì bề trên, và đề nghị một buổi họp mặt chung của chi tộc để Dì có dịp gặp mọi người, tiết kiệm thời giờ di chuyển.
Sau khi thảo luận với sự góp ý của mọi người trong ban đại diện,kính mời cha linh hướng ,toàn thể ban dại diện, và quý hội viên tới họp mặt chào đón bì bề trên tổng quyền tại tư thất ông bà Trần Mạnh Hoan, số 7350 Birchtree Forest Houston, 77088; ĐT: 281-447-8707 vào hồi 1 giờ trưa ngày Chúa Nhật, 01-06-2014
Rất mong đông đảo bà con hội viên thu xếp thời giờ tới dự buổi họp mặt này, để tình liên đới quê Bắc Ninh luôn bền vững.

Kính chào thân ái trong Đức Kitô Phục Sinh.

Ban đại diện chi tộc gia đình Bắc ninh tại Houston

About admingdbn

Check Also

Tài liệu hội trưởng gia đình tháng 11 năm 2021

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 11/2021 LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần XXXI TN: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *