Home / Tin Giáo phận / Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI cấp Giáo phận

Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI cấp Giáo phận

Ngày làm việc thứ hai trong hành trình “Hiệp hành” cấp Giáo phận được bắt đầu sau giờ kinh nguyện buổi sáng. Cha quản hạt Phêrô Chu Quang HòaCha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Phong trình bày bản tham luận đúc kết của Giáo hạt Vĩnh PhúcGiáo hạt Bắc Giang. Với những ưu tư chính yếu liên quan đến vấn đề giáo dục đức tin, đào tạo đội ngũ Giáo lý viên và đường lối mục vụ sao cho phù hợp với đặc thù của từng bối cảnh địa phương.


Những ưu tư đó tiếp tục được đào sâu, nhấn mạnh trong giờ thảo luận theo từng nhóm nhỏ. Sau ít phút giải lao, ban Hiệp hành của Giáo phận với sự hướng dẫn trực tiếp của Đức cha phó Giuse đã cùng nhau ngồi lại và thảo ra bản đúc kết sơ khởi của Giáo phận Bắc Ninh sẽ gửi tới Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dựa trên cơ sở 8 bài tham luận đúc kết của sáu Giáo hạt và của ban Tu sĩ, của cha đại diện cho anh chị em dân tộc thiểu số và các bản đúc kết thảo luận trong hai ngày làm việc tích cực từ các nhóm nhỏ.

Chiều ngày 22.6.2022, sau bản tham luận của Giáo Hạt Thái Nguyên do Cha Phêrô Đỗ Công Viên trình bày, đại diện ban Hiệp hành của Giáo phận đã trình bày bản đúc kết sơ khởi và tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp nhiệt tình của các tham dự viên. Những hoa trái thu hoạch được trong tiến trình Hiệp hành các cấp được thực hiện cách trung thành qua các phương thế “gặp gỡ – lắng nghe và phân định”. Đó chính là những góp nhặt, những ý kiến được tổng hợp từ các thành viên trong gia đình Giáo phận: cá nhân đến tập thể; xứ họ và Giáo hạt đến Giáo phận trên nền tảng đặc trưng của Giáo phận Truyền giáo trên mảnh đất Việt Nam thân yêu.Trước khi kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI cấp Giáo phận, Đức cha phó Giuse đã đúc kết một số những điểm chính sau hai ngày hội thảo và nhắn gửi tới các tham dự viên những nguyên tắc hữu ích trong đời sống, đó là trước hết cần tự đào luyện chính mình và phát huy những sáng kiến, không sợ thất bại, không sợ rút kinh nghiệm.

Thánh lễ đồng tế bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI cấp Giáo phận được tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh vào lúc 19h30’.


Trong thánh lễ, Đức cha phó Giuse cảnh tỉnh mỗi người tín hữu trước lối sống “ngôn sứ giả” đó là nguy cơ đánh mất căn tính của mình và mời gọi hãy can đảm sống tư cách “ngôn sứ thật” qua việc làm chứng cho Tin Mừng Đạo Chúa, trở nên những “trái ngon, quả tốt”, những “nắm men, hạt muối” giữa một xã hội “đồng thau-thật giả” lẫn lộn.

Nhấn vào đây để xem thêm hình ảnh.

Têrêsa Nguyễn Phượng

About nguyen

Check Also

Tre ngà số 11, phần 3