Cáo phó: Bà cố Anna Trần Thị Nghiên

CÁO PHÓ 

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn và Đức Kitô Phục Sinh

Tang quyến chúng con xin kính báo:

Bà Cố Anna TRẦN THỊ NGHIÊN

– Sinh năm 1929. Tại Thôn Môn Nha – Hiển Khánh – Vụ Bản – Nam Định

– Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 17h00, ngày 10 tháng 6 năm 2016

(Nhằm ngày 6 tháng 5 Âm lịch)

– Hưởng thọ 87 tuổi

– Nghi thức nhập quan lúc: 8h00 ngày 11 tháng 6 năm 2016

– Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc: 7h00 Chúa Nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2016, tại tư gia. (Địa chỉ: Thôn Đông Lâm – Hương Lâm – Hiệp Hòa – Bắc Giang).

– An táng tại nghĩa trang Đông Lâm.

 Gia đình chúng con kính xin Đức Cha, qúi Cha, quí  Bề trên, quí Tu sĩ, chị em cầu nguyện cho mẹ chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ.

Thay mặt tang quyến kính báo,

Nữ tu Anna Đồng Thị An

Thuộc: Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất.

 

* Xin quý cha đồng tế mang lễ phục tím.