Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật (page 2)

Tin mừng Chúa Nhật

Sám hối sửa lối dọn đường

Phúc Âm tuần này mời gọi: Hãy sám hối sửa lối dọn đường cho Chúa. Dù cho cuộc đời trăm vạn nẻo đường, thì đường nào cũng là để dẫn người ta tới đích hay đến với nhau. Tuy nhiên, thời buổi này nhiều lúc bị kẹt xe, tắc đường làm người ta chịu …

Read More »