Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật (page 2)

Tin mừng Chúa Nhật

Sám hối sửa lối dọn đường

Phúc Âm tuần này mời gọi: Hãy sám hối sửa lối dọn đường cho Chúa. Dù cho cuộc đời trăm vạn nẻo đường, thì đường nào cũng là để dẫn người ta tới đích hay đến với nhau. Tuy nhiên, thời buổi này nhiều lúc bị kẹt xe, tắc đường làm người ta chịu …

Read More »

Bà góa dâng cả tấm lòng

Công đức tiền của cho nhà thờ không phải chuyện lạ. Lạ là chuyện bà goá nghèo chỉ bỏ vào 2 đồng mà lại được Chúa Giêsu khen là người công đức nhiều nhất. Như thế nhiều ở đây không dựa vào số lượng tiền bạc, mà dựa vào tấm …

Read More »