Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XIV: Bình an của Chúa chan chứa niềm vui

Thế giới lúc này đang đầy những xáo trộn vì chiến tranh, dịch bệnh, lạm phát… khiến người ta bất an, lo sợ. Trong tình cảnh ấy, Lời Chúa tuần này là một Tin Mừng tuyệt vời: Chúa ban bình an cho nhân loại, Chúa sai chúng ta đem bình an cho nhau, để cuộc đời này chan chứa niềm vui hạnh phúc.

  1. Bình an. Bài Phúc Âm kể chuyện Chúa Giêsu sai các môn đệ hiệp hành đến các nơi, vào các gia đình và công bố: “Bình an cho nhà này!” Nên nhớ, bình an ở đây không phải là bình an của con người đem đến cho nhau nhờ tiền bạc hay những tiện nghi vật chất, vì Chúa đã căn dặn: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép,” mà là bình an của Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta như mẹ hiền bồng bế, nâng niu, cho con thơ bú mớm (bài đọc 1). Một sự bình an của những đứa con được Chúa như mẹ yêu thương che chở, và những đứa con ấy chia sẻ tình thương cho nhau như anh em một nhà.
  2. Niềmvui. Đón nhận và chia sẻ bình an của Chúa trong tình yêu thương như thế thì đời sống sẽ chan chứa niềm vui. Niềm vui anh em được cùng nhau đồng bàn ăn uống, niềm vui anh em nâng đỡ, chữa lành cho nhau, niềm vui được sống trong triều đại Thiên Chúa, và nhất là niềm vui vì “tên anh em đã được ghi trên trời.” Đó là niềm vui đời đời vĩnh cửu chứ không phải là niềm vui trần gian mau qua.

Sống giữa thế giới hiện đại, đầy đủ của cải vật chất mà con người vẫn cảm thấy bất an lo lắng. Điều đó cho thấy tự sức con người không thể đem bình an và niềm vui đích thực cho nhau. Con người sống hạnh phúc không phụ thuộc nơi tiền bạc vật chất, nhưng phụ thuộc nơi lòng tín thác vào Chúa quan phòng và lòng yêu thương con người dành cho nhau. Chỉ khi con người mở lòng đón nhận và chia sẻ đức tin và tình yêu, thì con người mới có bình an và niềm vui đích thực, đời đời. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường