Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên năm A

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

43 “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

CHÚA THÌ THƯƠNG MÀ CON LẠI BƯỚNG

Phúc Âm tuần này kể dụ ngôn những tá điền làm vườn nho đã dã man giết người cướp của, đánh đập chém giết các đầy tớ và cả con ông chủ. Họ bất chấp tất cả miễn sao chiếm đoạt được vườn nho. Dụ ngôn nhắm vào những nhà lãnh đạo Do Thái thời đó là những người đã giết các ngôn sứ, và cuối cùng giết luôn cả Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, dụ ngôn còn nhắm vào “vườn nho cuộc đời” của mỗi người, mỗi cộng đoàn ngày hôm nay.

  1. Chúayêu thương. Ông chủ vườn nho là hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương sáng tạo mảnh vườn thế giới này cho con người canh tác. Chúa cho mưa nắng, khí trời để con người và muôn loài được sống. Trên nền tảng sự sống, Chúa ban cho con người sức khoẻ, tài năng, trí khôn. Thế nên, chính Thiên Chúa mới là ông chủ tối thượng, còn mỗi người chỉ là những tá điền trong vườn nho cuộc đời. Chúa là chủ nên ta không thể muốn làm gì thì làm theo ý thích ích kỷ của riêng mình, mà phải làm những điều tốt đẹp theo ý Chúa để cuộc đời này sinh nhiều hoa lợi.
  2. Con ngang bướng.Người tính tình ngang bướng là người chỉ làm theo ý mình, không chịu nghe ai, dù biết là sai trái. Lịch sử thế giới từ xưa tới nay cho thấy: nhân loại nhiều lúc như những đứa trẻ ương bướng. Đã và đang có nhiều cá nhân lẫn tập thể, chủ trương chạy theo những triết thuyết, chủ nghĩa tìm mọi cách gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, để tôi làm chủ đời tôi, tôi thống trị xã hội theo ý thức hệ của tôi. Kết quả là đời sống tinh thần cao quý bị sụp đổ, những giá trị cao đẹp của siêu việt, tâm linh, tình yêu, niềm tin bị hủy hoại.

Tháng Mân Côi, chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ mở lòng xin vâng theo ý Chúa, cho Chúa ngự vào lòng mình, để Chúa làm chủ cuộc đời ta, để Chúa giúp chúng ta canh tác vườn nho cuộc đời sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Amen.

Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường