Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật (page 5)

Tin mừng Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật theo nhóm Đồng Hành

 Mùa Giáng Sinh – Từ Giáng Sinh đến lễ Hiển Linh * – MÙA VỌNG – Từ ngày 17-24/12 – Chúa nhật 3 MV – Chúa nhật 2 MV – Chúa nhật 1 MV * – MÙA CHAY – Thứ tư lễ Tro. – Chúa nhật 1 Mùa Chay. – Chúa nhật 2 Mùa Chay. – Chúa nhật 3 Mùa Chay. …

Read More »

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5 NĂM 2013

  Ý chung: Cầu cho những người giữ cán cân công lý. Xin cho những người giữ cán cân công lý luôn hành động liêm chính với một lương tâm ngay thẳng. Ý truyền giáo: Cầu cho các Chủng viện, đặc biệt cho các chủng viện của các xứ truyền …

Read More »