Tha Thiết Mến Chúa Yêu Người

THA THIẾT MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu công bố ngắn gọn, rõ ràng điều răn quan trọng nhất của Đạo là mến Chúa hết lòng và yêu người hết mình. Như thế, Chúa làm nổi bật điều cốt lõi của Đạo là yêu thương. Đạo Chúa được gọi là đạo yêu thương. Vì vậy, sống đạo cho đúng chính là sống yêu thương; cứ yêu tha thiết, yêu da diết, yêu mãnh liệt vào. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Ai yêu thương người đó chu toàn lề luật.”

Và điều độc đáo và mới mẻ của Chúa Giêsu là ở chỗ: Ngài không tách biệt nhưng đã nối kết 2 điều răn mến Chúa và yêu người thành một điều răn duy nhất. Nối kết 2 điều này thành một là việc vô cùng quan trọng. Tại sao? Bởi vì trong lịch sử thế giới và ngày hôm nay vẫn đang tiếp diễn: có những người theo tôn giáo và những ý thức hệ chủ trương tách biệt 2 điều răn này: Có những người theo tôn giáo yêu mến Thượng Đế đấy, thế nhưng lại quá khích đến độ nhân danh tình yêu Thượng Đế để gieo chết chóc cho bao người vô tội; hoặc ngược lại, có những người theo ý thức hệ vô thần thì một đàng hô hào yêu thương đồng loại, một đàng lại thù ghét Thiên Chúa. Và một khi đã thù ghét Thiên Chúa là nguồn yêu thương, thì việc hô hào yêu thương đồng loại chỉ là khẩu hiệu mị dân mà thôi. Lịch sử đã chứng minh rõ điều đó.

Thế nên, có thể nói Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng về tôn giáo khi kết nối tình Trời và tình đất với nhau, kết nối mến Chúa và yêu người thành một điều răn duy nhất, không thể tách rời. Đã mến Chúa thật lòng thì cũng phải yêu người hết lòng. Yêu là mong muốn và thực hiện điều tốt lành cho người mình yêu. Và trong tháng 11 cầu cho các tín hữu đã qua đời, nếu yêu người thì chúng ta cũng hãy nhớ cầu nguyện cho các linh hồn. Amen.

Dom. Nguyễn Xuân Trường