Lãnh Đạo Phục Vụ Tha Nhân

Tuần này, ngoài đời đang bàn tán người ngồi vào ghế chủ tịch nước. Còn trong Đạo Phúc Âm kể chuyện các tông đồ cũng mong muốn ngồi ghế bên hữu bên tả Thầy Giêsu. Xem ra cả đời lẫn Đạo ai cũng khao khát ngồi ghế danh vọng quyền uy.

Nhưng Chúa đã xoay đổi vị thế của ghế. Ngài đã làm cuộc cách mạng về ghế khi công bố: “Ai muốn làm lớn thì phải làm kẻ phục vụ, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người, vì Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người.” Ghế không phải để thực hiện những phi vụ, mà là để phục vụ. Phục vụ là làm việc theo trách nhiệm của mình để đem lợi ích và làm hài lòng người khác. Thật là ý nghĩa khi nhiều đoàn thể trong Giáo hội gọi ban lãnh đạo là ban phục vụ.

Quả thật, Chúa Giêsu đã không chỉ hô khẩu hiệu, nhưng Ngài đã dấn thân phục vụ, đã hi sinh mạng sống để cứu độ muôn dân. Chúa không phục vụ bằng trách nhiệm, nhưng bằng trọn cả tấm lòng yêu thương như cha mẹ phục vụ con cái trong mái ấm gia đình. Thiên Chúa không dùng quyền để đè đầu cưỡi cổ làm khổ con người, nhưng Ngài đã dùng tình thương để chăm lo cho con người tự do no ấm.

Thế cho nên, trong Chúa Nhật truyền giáo này, chúng ta ý thức truyền giáo không chỉ là truyền một tôn giáo với những tín điều và lễ nghi, nhưng hơn thế, là sống làm chứng về một Thiên Chúa yêu thương phục vụ con người đến độ hiến ban mạng sống. Amen.

Dom. Nguyễn Xuân Trường