Home / Suy niệm / Tin mừng Chúa Nhật (page 4)

Tin mừng Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII TNB

                          CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN-B                          (Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30)                                     “Giầu Có và Nước Trời” Homily of 28th Sunday in Ordinary Time Theo các nhà chuyên môn bình giải Kinh Thánh, Tin mừng hôm nay được chia làm ba phần: 1) Câu chuyện người thanh niên …

Read More »

MẸ MÂN CÔI VUI ĐỜI ƠN PHÚC

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Phúc Âm cho chúng ta nghe lời sứ thần chào Đức Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà.” Lời chào này được lặp lại hàng ngày khắp nơi khi chúng ta đọc kinh Mân Côi: Kính mừng Maria…Lời kinh mời …

Read More »

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 TNB

                    CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊM-B                            (St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16) Homily of twenty-seventh week in Ordinary Time                          “Cả hai sẽ thành một xương một thịt”           Một bài báo được viết bởi tác giả Ed Langlois trong hãng phục vụ tin tức Công giáo với nhan …

Read More »