Giáo xứ Núi Ô - Giáo họ Cổ Pháp - Nghi thức nâng khăn, mừng 9 tân huynh trưởng

Chúa Nhật XXIX Thường Niên (22/10), vào lúc 8h30’ sáng tại nhà thờ Giáo xứ Núi ô, Đoàn Maria Goretti tổ chức nâng khăn Huynh trưởng cho các bạn dự trưởng trong Giáo xứ.

Chủ tế Thánh lễ là Cha Phụ tá Phaolo Đào Văn Trường. Thánh Lễ Chúa nhật hôm nay có nghi thức trao khăn huynh trưởng cho 9 bạn dự trưởng. Trong đó có 6 tân huynh trưởng thuộc Giáo họ Cổ Pháp và 3 thuộc giáo họ Sơn Thủy.