Tập huấn Caritas nam Viên

TẬP HUẤN CARITAS NAM VIÊN

Thứ Hai ngày 11/12/2017, lúc 13h45 Caritas Giáo phận gồm có Cha Giám Đốc và nhân viên văn phòng phụ trách Ban Khuyết Tật Giáo phận đã đến chia sẻ với Caritas Nam Viên về Điều Lệ Caritas Việt Nam, học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo về quyền con người và học hỏi về phục hồi chức năng của người khuyết tật trong cộng đồng (CBR).

Đúng 13h45, các thành viên Caritas Nam Viên đã hiện diện tại phòng hội của Giáo xứ để cùng nhau học hỏi và chia sẻ:

Tiết học đầu tiên: Cha Giám đốc Phanxico X. Bùi Quang Thuận chia sẻ về “Khía cạnh đa dạng về nhân quyền” trong đó nhấn mạnh về con người cần phải được sống đúng với quyền mà họ đáng được hưởng với trọn vẹn phẩm giá của họ. Con người không chỉ cần được sự tôn trọng của mọi người nhưng mỗi cá nhân phải tôn trọng chính mình nữa.

Có thể nói xã hội ngày hôm nay đang đứng trong thế hỗn loạn, làm mất đi trật tự mà Đấng Tạo Hóa đã thương ban. Những người giàu có thì có thể tự tìm được vị trí hay “thế đứng của họ trong xã hội. Tuy nhiên những người yếu thế, những anh chị em kém may mắn, những người khuyết tật lại đang rất cần được sự bảo vệ và tôn trọng trong xã hội hiện đại và thực dụng ngày nay. Có những cá nhân đã không nề hà lợi dụng những người yếu thế, những người kém may mắn để trục lợi làm kinh tế. Do vậy, mỗi người giáo dân nói chung và các hội viên Caritas nói riêng phải là chứng nhân và chung tay góp phần làm cho cuộc sống xã hội ngày càng biết sống công bằng bác ái hơn.

Tiếp đến nhân viên phụ trách Ban Khuyết tật Giáo phận chia sẻ với các hội viên Caritas về những bước đầu tiên để phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Qua đó các thành viên có thể xác định những nhu cầu thực tế của những người kém may mắn để từng bước cùng với họ vượt lên khỏi những khó khăn về thể lý cũng như tinh thần.

Sau cùng Caritas Bắc Ninh nguyện chúc mỗi thành viên Caritas Nam Viên sẽ trở nên những người làm việc bác ái theođúng tinh thần của đức ái Ki-tô giáo.

Vp. Caritas Bắc Ninh

Tin liên quan