Giáo xứ Xuân Hòa đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Hòa cùng niềm vui của các bạn trẻ trong giáo phận Bắc Ninh, các bạn trẻ và giáo dân Giáo xứ Xuân Hòa đã long trọng tổ chức cung nghinh Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ (ĐHGT) Giáo tỉnh Hà Nội năm 2023.