Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Thường Niên năm A

CHÚA THƯƠNG XOÁ BỎ TỘI TRẦN

Thật là ý nghĩa khi ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm Âm Lịch, và cũng là dịp đầu năm Dương Lịch, chúng ta được nghe lời Phúc Âm quen thuộc vẫn được lặp lại trong mỗi thánh lễ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.” Nghe lời đó chúng ta thấy sao? Đó là Lời Tin Mừng vĩ đại, là lời chúc tết tuyệt vời Chúa gửi tới chúng ta: Chúa Giêsu yêu thương đến độ hy sinh thân mình để xóa tội, để đổi đời nhân loại.

  1. Xóa tội nối lại hiệp thông.Con người phạm tội. Tội lỗi ngăn cản, cắt đứt sự hiệp thông đầy yêu thương gần gũi giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Thật là phúc đức, Chúa không kết tội, mà Chúa tha tội, Chúa xóa tội để nối lại hiệp thông. Chúa là Đấng vô tội nhưng đã gánh tội trần gian như người Việt Nam thường nói “Con dại cái mang”. Chúa xóa tội không chỉ để con người được sạch tội, mà quan trọng là nối lại hiệp thông tình nghĩa Cha-con giữa Chúa và con người, tình nghĩa anh-em giữa con người với nhau.
  2. Xóa tội đổi mới đời người.Trong trời đất thiên nhiên, dịp cuối năm mùa đông, cây cối trút bỏ lá vàng vỏ khô cũ kỹ, để dịp đầu năm mới mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc mới xanh tươi đẹp đẽ. Tương tự như thế, Chúa xóa tội là đem cơ hội cho con người từ bỏ những đam mê nết xấu cũ kỹ, và nảy nở những nhân đức thánh thiện tươi mới. Thế nên, Chúa xóa tội để đổi mới cuộc đời con người tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Sắp Tết rồi, chẳng ai muốn Tết buồn, ai cũng muốn Tết vui. Muốn vui thì hãy xóa tội: Chúa xóa tội cho người, người xóa tội cho nhau. Tết đến mọi người cầu chúc cho nhau được nhiều Phúc. Muốn vậy, hãy đi tham dự thánh lễ để hưởng Phúc như lời công bố: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường