Home / Tin Giáo phận / Gx. Thiết Nham: Thảo luận về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVII

Gx. Thiết Nham: Thảo luận về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVII

Vào lúc 8h30’ Chúa nhật  III Mùa Chay (20/3/2022), giáo xứ Thiết Nham đã tổ chức buổi thảo luận về thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”

Trước buổi thảo luận, Cha xứ Vicente Nguyễn Văn Quân và Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành- đại diện Ban Hiệp hành của Giáo phận đã dâng thánh lễ đồng tế Chúa nhật  III Mùa Chay tại Giáo xứ Thiết Nham. Trong thánh lễ, Cha Gioakim đã chia sẻ Lời Chúa và một vài những tâm tình hướng đến một Giáo hội hiệp hành, đồng thời cầu nguyện cho buổi gặp gỡ thu hoạch được nhiều bông trái.

Sau Thánh lễ, các thành phần tham dự bao gồm Ban hành giáo, trưởng phó các hội đoàn và dân xứ ở lại để cùng nhau thảo luận, lắng nghe và nói lên những thao thức, những trăn trở trong đời sống đức tin cũng như việc thực hành đức tin ấy trong đời sống thường ngày.

Bắt đầu buổi gặp gỡ, Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành có đôi lời khai mạc, đồng thời ngài cũng là điều phối viên. Bên cạnh đó, ban thư ký giáo xứ ghi chép lại những ý kiến đóng góp của các tham dự viên.

Dựa trên một số những gợi ý về phụng vụ như giờ kinh và thánh lễ, các vấn đề về hôn nhân và gia đình, mục vụ di dân, về các hội đoàn trong giáo xứ, về việc loan báo Tin Mừng và từ thiện bác ái… mà Ban hiệp hành của Giáo phận đã chuẩn bị trước và gửi đến từng thành viên, các tham dự viên sôi nổi tham gia, đóng góp ý kiến cách tích cực. Đặc biệt là những thao thức liên quan đến việc giữ đức tin và sống tròn đạo nghĩa cho những người thân của mình đang lao động tại nước ngoài, những lưu tâm đến việc giáo dục con cái trong các gia đình về giáo lý, nhân bản và đời sống chứng tá.

Ngoài buổi gặp gỡ này, Cha xứ và ban hiệp hành giáo xứ đã triển khai phiếu thỉnh ý giáo dân bàn về Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI dưới hai dạng thức: qua đường link internet và bản giấy cách phù hợp với từng thành viên trong hoàn cảnh cụ thể.

Trước khi kết thúc, Cha Gioakim đúc kết buổi hội thảo. Đại diện ban hành giáo và các tham dự viên cám ơn Cha Gioakim. Buổi hội thảo khép lại vào lúc 10h30’.

Maria Nguyễn Phượng

About admingdbn

Check Also

Thánh lễ tạ ơn của 10 tân linh mục giáo phận Bắc Ninh

Sáng nay, ngày 31/5/2023, 10 tân linh mục giáo phận Bắc Ninh dâng thánh lễ …